เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเอง

น้องนักเรียนมัธยมต้นที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่มัธยมปลาย ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกวิชาหลักที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ให้ก้าวหน้าด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เป้าหมายที่สูงส่งต้องคิดค้นขั้นตอนการดำเนินการที่ดีด้วยนะครับ การฝึกฝนเรียนฝรั่งเศสด้วยต้นเองเป็นประจำจะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยมากขึ้น จากความคุ้นเคยภาษาอังกฤษ เราพัฒนามาเรียนฝรั่งเศสให้เกิดความคุ้นเคยต้องลงมือทำจริงจังเพิ่มขึ้นก็ไม่เกินความสามารถของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาอย่างแน่นอน

  • สร้างการเทียบเคียงตัวอักษรในภาษาฝรั่งเศส เรียนเบื้องต้นด้วยการเทียบเคียงตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ากับภาษาฝรั่งเศส การอ่านออกเสียงสามารถเทียบเคียงได้ตั้งแต่ A ถึง Z เอาล่ะมาลองหัดดูกันแบบง่ายๆ เริ่มเลย a อ่านว่า อา, b อ่านว่า เบ, c อ่านว่า ท์เซ, d อ่านว่า เด ไม่ต้องห่วงหากหนังสือที่คุณเปิดอ่านจะไม่มีวิธีเทียบเคียงแบบนี้ คุณหาข้อมูลการอ่านแบบนี้ได้ในอินเตอร์เน็ตทั่วไป ลองดูนะ วิธีง่ายๆ ที่สร้างความคุ้นเคยแบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยลดความอึดอัดในขั้นต้นเริ่มเรียนได้ดี ลองดู
  • นับเลขเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นประจำ ด้วยการท่องเลขจำนวนนับอยู่เป็นประจำ ทำไมต้องท่อง จะท่องไปทำไม ลองดูวิธีอ่านตัวเลขดูนะครับ เริ่มเลย 0 Zero อ่านว่า ซี โคร, 1 Un อ่านว่า เอิง, 2 Duex อ่านว่า เดอซ์, 3 Trois อ่านว่า ทรัวซ์, 4 Quatre อ่านว่า กาท เทรอะ เห็นไหมว่าไม่ยากเลย อาจมีเสียงแย้งว่า ไม่รู้เรื่องเลย ใช่แล้ว ไม่รู้เรื่องนั่นล่ะเรียนง่ายที่สุด นับ 1 เอิง กันใหม่เลย ท่องเป็นประจำวันละ 10 คำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะเริ่มได้ศัพท์ตัวเลขนับไปเองครับ
  • เลอ โวแยล สระในภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้วยการทำความรู้จักกับสระในภาษาฝรั่งเศสซึ่งมี 2 ชนิด คือ สระเดี่ยวทั้ง 6 ตัว Voyelles Simples โวแยล-แซมป์ เช่น a  อา, e  เออ, i  อี และสระชนิดผสม Voyelles Composses โวแยล-กง-โปส-ซี สระที่ผสมระหว่างสระเดี่ยว 2 สระขึ้นไปผสมกันแล้วได้เสียงใหม่ เช่น an, en – ออง, on, om – อง, au, eau – โอ เป็นต้น
  • รู้จักเพศ L’article ลาคติก ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นต้องรู้จักคำนำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกเพศของคำนามนั้นๆ คำนามในภาษาฝรั่งเศสแต่ละคำจะมีเพศแสดงความเป็นเพศชายและเพศหญิง และพจน์ในตัวของมันเอง
  • ผสมคำเป็นประโยค เรียนฝรั่งเศสเบื้องต้นด้วยการท่องจำเป็นประโยค เพิ่มเติมจากการจำเป็นคำๆ เช่น Bonjour บงฌูร์  สวัสดี เป็นเทคนิควิธีที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงจะช่วยให้เราใช้งานภาษาฝรั่งเศสได้คล่องมากยิ่งขึ้น

ต้องมีการออกแบบการเรียนให้ดีจะไม่น่าเบื่อจนเลิกล้มความตั้งใจไปเสียก่อน การเตรียมตัวเรียนขั้นพื้นฐานควรเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 5 ด้านที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ต้องทำเป็นประจำให้เกิดวินัยซึ่งบางคนอาจทำได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่หากเราต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้จริงจังเข้มข้นเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตอันเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอันใกล้ต้องฝึกทักษะเหล่านี้ให้ครบทุกด้านอย่างมีวินัยอยู่เป็นประจำ ลองวาดภาพไว้ก่อนว่าหากคุณสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสโดยนำผลจากการเรียนไปใช้ในที่ทำงาน ในองค์กรสาธารณกุศล ในองค์กรที่คุณได้ไปเข้าร่วมจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือในตัวคุณให้เพิ่มขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ การขอความร่วมมือตลอดไปจนการพิจารณาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทางอาชีพจะได้รับการยกย่องอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกับการพิจารณาเงินเดือนของคุณด้วย รู้แบบนี้แล้วมาเน้นความเข้าใจกันดีกว่าว่าคุณต้องมีวินัยในการพัฒนาทักษะการเรียนขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • ทักษะการพูด พูดให้เป็นประจำ ทักษะการพูดเป็นสิ่งที่พบได้ยากในชีวิตประจำวัน สังคมในที่ทำงานเราต่างไม่มีการพูดสื่อสารกันเป็นภาษาฝรั่งเศส แน่นอนว่าย่อมต้องเกิดคำถามขึ้นแน่นอนว่า แล้วจะฝึกพูดได้อย่างไร? ไม่ยากเลยหากคุณรู้จักคนในกระจก! ใช่เลย ตัวคุณเองนั่นแหละ ทุกครั้งที่พูด อาจจะพูดตามมิวสิควีดีโอ หรือพูดตามการพากษ์ของหนังเรื่องที่เราชมอยู่ก็ตาม กระจกจะเป็นเงาสะท้อนให้คุณทราบถึงลักษณะการพูดของคุณ ไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดหรือถูก สำคัญที่ความกล้าในการเริ่มพูดต่างหาก เอาล่ะฝึกกับตนเองฝึกให้ได้เป็นประจำแล้วคุณจะกล้าใช้ภาษาฝรั่งเศส ไม่แน่ว่าเมื่อคุณเริ่มเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอน คุณอาจเป็นบุคคลแรกๆ ที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแคล่วที่สุดก็เป็นได้
  • ทักษะการฟังฟังให้บ่อยครั้ง ทักษะการฟังเริ่มได้ไม่ยาก การเปิดเพลงภาษาฝรั่งเศส หรือดูหนังภาษาฝรั่งเศสเป็นประจำให้เกิดความคุ้นเคยก็ถือเป็นการเรียนที่ดีได้แล้ว
  • ทักษะการอ่านอ่านสม่ำเสมอ ทักษะการอ่านในขั้นพื้นฐานไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านผิดหรือถูก ขอเพียงแค่หัดอ่าน อ่านให้มาก อ่านให้เป็นประจำ อ่านแล้วสังเกตดูเงื่อนไขในการอ่านเชื่อมเสียง เทคนิคการลดรูปคำ เทคนิคที่ช่วยให้คุณอ่านแล้วเข้าใจความหมาย ยิ่งอ่าน เวลาในการทำความเข้าใจยิ่งลดลง อ่านเป็นประจำก็จะทำให้เข้าใจความหมายได้ไวเช่นกัน
  • ทักษะการเขียนเขียนเป็นคำๆ ทักษะการเขียนที่ดี เขียนเป็นประโยคต้องเริ่มจากการหัดเขียนทีละคำ แล้วนำการอ่านที่เคยเห็นจนชินตามาประสมคำให้เป็นประโยค
  • ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะสุดท้ายช่วยให้คุณไม่หักโหมจนป่วยไข้ก่อนที่จะเรียนฝรั่งเศสเข้าใจ ร่างกายที่ดี ใจที่ดี ส่งผลการเรียนที่ดีด้วยเช่นกัน

ทักษะ 5 ด้านนี้จะช่วยให้คุณเรียนให้เข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดสำคัญที่วินัยความอดทนและความพยายามทำซ้ำๆ ให้เกิดทักษะให้มากที่สุดนั่นเอง

<< กลับหน้าแรก เรียนภาษาฝรั่งเศส