เรียนภาษาอิตาเลียนดียังไง

ภาษาอิตาเลียนจัดอยู่ในกลุ่มภาษาโรมานซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาคาตาลัน และภาษาโรมาเนีย ภาษาโรมานซ์นั้นพัฒนามาจากภาษาละตินโดยเฉพาะภาษาอิตาเลียนนั้น เชื่อกันว่ามีความใกล้เคียงกับภาษาละตินมากที่สุด การเรียนรู้ภาษาจึงเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอื่นๆ เช่นภาษาตระกูลโรมานซ์ที่กล่าวมาข้างต้น และภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ก็มาจากภาษาอิตาเลียน ดังนั้นจึงสามารถช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

ในปัจจุบันภาษาอิตาเลียนถูกใช้เป็นสื่อกลางในด้านการทำงาน ประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี 10 อันดับแรกของโลก และยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 13 (อ้างอิงจาก usnews.com) แม้จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเทศอิตาลียังคงเป็นแหล่งรับรองการลงทุนต่างชาติอันดับต้น นายจ้างก็มองหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษ และบริษัทสัญชาติอเมริกันเองกว่า 7,500 แห่งมีธุรกิจร่วมกับประเทศอิตาลี นอกจากนี้บริษัทอเมริกันกว่า 1,000 แห่งก็มีการสร้างเครือข่ายในประเทศอิตาลีด้วย เช่น Chrysler, IBM, General Electric, Motorola, Citibank และบริษัทอิตาเลียนเองก็มีการสร้างเครือข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

นอกจากสายงานด้านธุรกิจแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจด้านศิลปะ ดนตรี ออกแบบ สถาปัตยกรรม ละครโอเปร่า รวมไปถึงอาหาร การเรียนจึงส่งผลประโยชน์ต่อสายอาชีพดังข้างต้น

ประเทศอิตาลี เป็นผู้นำในศาสตร์การทำอาหาร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และภายใน แฟชั่นต่างๆ กราฟิกดีไซน์ การผลิตเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อเรือ วิศวกรรมอากาศยาน รวมไปถึงเครื่องจักรในการก่อสร้างและ อุตสากรรมการคมนาคมต่างๆ นักเรียนบางคนก็นำไปใช้ต่อยอดการทำงานในรัฐบาลและกองทัพทหาร จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาอิเลียนเพิ่มทักษะทางอาชีพและโอกาสทั้งการทำงานและการศึกษา

ในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะศึกษาสาขาวิชาใดๆก็ตาม อิตาเลียนมีประโยชน์ และจำเป็นต่อการศึกษาวิจัย สำหรับผู้ที่เรียนอิตาเลียนเองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องผ่านนักแปล โดยเฉพาะในด้านศิลปะ การแปลอาจทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนหรือตกหล่นได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเข้าถึงข้อมูลทางศิลปะเช่น วรรณคดี ละคร โอเปร่า หรือภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้ง

จาก usnews.com เองได้จัดลำดับให้ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศในกลุ่มนักเรียนอายุไม่เกิน  35  ปี รองลงมาเป้น สเปน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษตามลำดับ เนื่องจากมีสภาพอากาศ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการพักอาศัย มีชื่อเสียงทางด้านศาสตร์ทางศิลปะทุกสาขา และทางด้านอาหาร ทำให้ประเทศอิตาลีเองเป็นประเทศที่นักเรียนนานาชาติต้องการมาเข้าเรียนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 10 มีจำนวนนักเรียนในประเทศอิตาลีประมาณ 2 เปอร์เซ็นจากนักเรียนนานาชาติทั้งหมดทั่วโลก

โดยภาพรวมแล้ว เราจะเห็นได้ว่า ภาษาอิตาเลียนเองได้รับความสำคัญมากในวงการทำงานในทุกสาขาแขนงวิชา ทั้งด้านวิศวกรรม ศิลปะ ธุรกิจ การเรียนภาษาอิตาเลียนจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการทำงานในอนาคตทุกๆอาชีพได้เป็นอย่างดี