เรียน CU-TEP ที่ไหนดี

จุดประสงค์เป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนของทุกท่านคือการสอบวัดผล CU-TEP ให้ได้คะแนนสูงเกินกว่ามาตรฐานและต้องการคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการติดเขี้ยวเล็บทางด้านวิชาการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สร้างความต่างให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการนำคะแนน CU-TEP เสนอเพื่อใช้อ้างอิงในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือแม้แต่การยื่นเข้าเสนอรับพิจารณาการสมัครงานก็ตาม การคัดเลือกสถาบันสอนภาษา จึงมีส่วนเสริมที่จำเป็นที่เราต้องเข้าเรียนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการเติมเต็มประสบการณ์จากสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน CU-TEP เหล่านั้น แต่เราจะมีเกณฑ์การสังเกตอย่างไรว่าสถาบันที่เราประสงค์เข้าไปเรียนนั้นจะให้ผลลัพธ์ได้อย่างที่เราต้องการ

  • เลือกเรียนจากสถาบันที่มีชื่อเสียงดีมีความน่าเชื่อถือ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ แต่ก็ควรขอเข้าไปลองเรียนดูบ้างก่อนเพื่อดูว่าการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ การขอเข้าไปทดลองเรียนไม่ใช่สิ่งประหลาดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ดังนั้นจึงควรรวบรวมความกล้าในการขอทดลองเรียนสัก 1 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเหมาะกับการเรียนการสอนของสถาบันนั้นๆ

 

  • จากผลตอบรับผู้เรียนจริง การเรียน CU-TEP ต้องเน้นหนักการถ่ายทอดวิชาความรู้ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการเขียน แต่การหยิบใบโบรชัวร์ของสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่ออ่านแล้วไล่เรียงตามตัวอักษรนั้นไกลห่างจากความเป็นจริง ลองสอบถามจากบริเวณหน้าสถานศึกษาหรือใกล้เคียงเพื่อลองสอบถามกับผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันที่เรียนนั้นๆ เพื่อรับทราบประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา ฟังข้อมูลเพื่อเก็บไว้ให้เรามีข้อมูลเพียงพอให้ตัดสินใจได้ว่าควรเรียน CU-TEP กับสถาบันการสอนแห่งนั้นเพราะอะไร?

 

  • เลือกจากความพร้อมสถาบัน การเรียนให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สามารถมอบความรู้ให้กับเหล่านักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีศิลปะ มีเทคนิคช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างน่าสนใจติดตาม และมีสื่อการสอนให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง อาจมีเพียงพอให้หยิบยืมกลับไปฝึกต่อที่บ้านได้ด้วย จึงควรพิจารณาความพร้อมของสถาบันที่เปิดสอน ดังนั้นการพิจารณาความพร้อมของตัวอาจารย์ผู้สอนและสื่อการสอนที่เพียงพอจึงจะเป็นจุดที่เราควรใช้ในประกอบการตัดสินใจ

 

  • เรียนกับสถาบันที่ประกาศรับรองผล  เช่น “รับรองผล รับประกันสอบผ่านล้านเปอร์เซ็นต์” แน่นอนเราต้องสนใจประโยคเหล่านี้แน่นอน เพราะชาวเราทำงานจำเป็นต้องใช้ผลการรับรอง CU-TEP แน่นอนว่าต้องไม่พลาดสอบถามประวัติผลการเรียนจากลูกศิษย์รุ่นเก่าๆ ที่วนเวียนอยู่แถวๆ นั้น ก็ต้องได้ความจริงมาบ้างล่ะนะ

 

  • เรียนกับสถานศึกษาที่ประกาศมอบเคล็ดลับการเรียนและการทำข้อสอบให้กับเรา เช่น สอนทักษะการอ่าน Reading ที่ง่ายพลิกฝ่ามือ หรือ สอนทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบที่คุณต้องได้คะแนนเต็ม จริงๆ มันก็ไม่ได้ง่ายดังคำโฆษณาสักเท่าไหร่ แต่แน่นอนว่าถ้ามันรวมเข้ากับการท่องศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การใช้ grammar จนชำนาญ การได้เคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้ก็ช่วยเสริมให้เราได้คะแนน CU-TEP แบบเทพๆ เพิ่มมากขึ้นบ้างก็น่าจะเป็นไปได้

 

  • จากสถานศึกษาที่ประกาศมอบบทสรุปในหัวข้อต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับการสอบ ซึ่งส่วนมากก็คือสรุปแนวข้อสอบในด้านต่างๆ และนำมันมาใช้ฝึกหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญ ทำซ้ำๆ บ่อยๆ จนเกิดทักษะ สรุปคำถามและคำตอบออกเป็นหัวข้อให้ง่ายต่อการจดจำ

 

  •  เรียนกับสถานศึกษาที่สอนการวิเคราะห์ สอนให้คิด สอนให้เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลที่จะช่วยให้เข้าใจการใช้งานภาษาอังกฤษให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี นำไปใช้งานได้จริง และทำข้อทดสอบ CU-TEP ให้ได้

 

  • จากสถานศึกษาที่มีผู้สอนเป็นอาจารย์ สามารถถามโต้ตอบ สามารถสนทนากับผู้เรียน CU-TEP ได้จริงๆ ไม่ใช่ครูที่อยู่ในจอโทรทัศน์ การเรียนยังคงจำเป็นต้องมีการถามและตอบ การดูแต่จอโทรทัศน์ก็ไม่ต่างกับการท่องจำเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจทำให้สอบได้แต่ไม่อาจทำให้เกิดภูมิปัญญาขึ้นได้

การเรียน CU-TEP ควรมีการเข้ารับการเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการฝึกหัดอยู่เป็นประจำ หัดท่องศัพท์ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ ต้องมีคำถามเพื่อสร้างโอกาสการสนทนาและเปิดให้สมองได้มีการวิเคราะห์อยู่เสมอนั่นเอง

<< กลับหน้าแรก เรียน CU-TEP