การเรียน IELTS ตัวต่อตัว

การติวหรือเรียน IELTS เพื่อสอบวัดความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อยังต่างประเทศให้ได้คะแนนดีๆ นั้นมีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องการเอาใจใส่เป็นอย่างมากจากตัวผู้เรียนเองเป็นอย่างยิ่ง ในการเรียนเตรียมความพร้อม IELTS เพื่อสอบวัดผลนั้นนิยมเรียนกันเป็นห้องขนาด 10 คน ในบางผู้เรียนเองอาจไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควร ผู้เรียนไม่ถูกกระตุ้นโดยตรงจากผู้สอนยิ่งทำให้อาจไม่ได้ผลการเรียนที่ดี ในปัจจุบันผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดคอร์ส IELTS ต่างทราบถึงปัญหานี้และแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดคอร์สเรียน แบบตัวต่อตัวเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ต้องการการดูแลโดยเฉพาะ การเรียนตัวต่อตัวนั้นมีข้อดีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • ออกแบบวางแผนเวลาเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม  IELTS (International English Language Testing System) เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก วัดผลจะทำโดยการแยกวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านนั่นคือ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง การเรียนนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดเวลาในการเรียนให้เหมาะสม แต่ในสภาพความเป็นจริงผู้ทำงานไม่สามารถมาตามเวลาที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดได้ การเรียนแบบตัวต่อตัวจึงแก้ไขปัญหานี้ได้โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเวลาในการเรียนด้วยตัวเอง แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนในครั้งต่อไปต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน

 

  • เลือกอาจารย์สอนตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง การเรียน IELTS โดยเลือกเรียนจากอาจารย์ที่ตนเองต้องการนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่ไม่เหมือนกัน การเรียนแบบตัวต่อตัวจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนได้ด้วยตนเอง ทางสถานศึกษาอาจเตรียมอาจารย์ในระดับความรู้ต่างๆ ทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาทักษะที่สอนจึงสอนด้วยประสบการณ์การสอนที่ดี การที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ด้วยตนเองจึงเป็นการเปิดโอกาสเปิดใจให้นักเรียนพร้อมเรียนรู้ไปด้วย

 

  • เลือกทักษะที่ต้องการเน้นได้โดยตรง ในคอร์สตัวต่อตัวนั้นสามารถเลือกทักษะที่ต้องการเน้นเรียนได้โดยตรงอาจจะเลือกเฉพาะ Reading การอ่านเพียงอย่างเดียว หรือ Speaking การอ่านเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนเองเกิดข้อติดขัดในการเรียน การเรียนตัวต่อตัวจะเป็นการเน้นแก้ไขที่ตรงจุด อาจารย์สามารถเห็นปัญหาและแก้ไขเหตุได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสียการเรียน IELTS แบบตัวต่อตัวก็คือสนนราคาที่แพงมากกว่าปกติ แต่หากต้องการเน้นแก้ไขปัญหาและต้องการเรียนจริงจังเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคต การเลือกเรียนคอร์สตัวต่อตัวถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่ผู้เรียนมีความจำเป็นต้องลงทุน

ในหัวข้อต่อไปเรามาดู เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเตรียมตัวสอบ Speaking ให้ได้คะแนนดี คำถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลยเมื่อคุณตั้งใจเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีการวางแผนการเรียนที่ดี ฝึกพื้นฐานการท่องศัพท์ ไวยกรณ์ และการฝึกทักษะการใช้งานการพูด Speaking อยู่เป็นประจำ แน่นอนว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ความพยายามของเราจะเอาชนะไม่ได้ ความมานะพากเพียรฝึกฝนอยู่เสมอคือหัวใจในการทะลายอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น ให้พึงระลึกเสมอการหวังผลสอบ IELTS เพื่อไปต่อยอดในด้านต่างๆ ที่เรามุ่งหวังคือผลอันหอมหวานที่ปลายทาง แต่เราต้องทำเหตุและปัจจัยในการไปถึงผลนั้นอย่างมานะและอดทน จึงขอเสนอเทคนิคการเรียนเพื่อใช้ในการสอบ Speaking แบบง่ายๆ ไม่ต้องเครียด ก็ขอให้สอบผ่านกันได้ทุกคนนะครับ

  • สอบ Speaking ให้ได้ต้องแม่นพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีเป็นจุดเริ่ม การสอบ Speaking ให้ได้ต้องท่องคำศัพท์ให้แม่น คำศัพท์ที่เราจำได้ก็ไม่ใช่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ง่าย ฝึกหัดที่จะใช้มัน เมื่อถึงเวลาสอบ Speaking ก็ไม่ใช่เรื่องยาก คำศัพท์เหล่านั้นจะพรั่งพรูออกจากปากคุณจากความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนเท่านั้น หากมีคำศัพท์ขั้นสูงอยู่ในใจก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมในเวลาสัมภาษณ์ การฝึกฝนใช้คำศัพท์อาจเรียนรู้ทั้งประโยคง่าย และประโยคที่ยากมีความซับซ้อน แต่เวลาสอบ Speaking ไม่ต้องไปกังวล อะไรง่ายๆ ที่ตอบแล้วตรงกับคำถามก็เลือกใช้ได้เลย

 

  • สอบ Speaking ให้ได้ถ้าไม่เข้าใจคำถามอย่ามั่วตอบ การสอบ Speaking ให้ได้ต้องเข้าใจคำถาม ตอบให้ตรงคำถามอย่ามั่วเป็นอันขาด การเสี่ยงมั่วตอบคำถามเป็นการทำลายคะแนนภาพรวมของตัวเราเอง หากไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจจริงๆ ควรถามซ้ำ เช่น Could you repeat that please? เพื่อขอฟังคำถามซ้ำได้ หากฟังคำถามซ้ำแล้วก็ยังไม่เข้าใจจริงๆ ก็อาจจะถามไปตรงๆ เลยว่า Do you mean … ? เพื่อให้เราตอบได้ตรงกับคำถามซึ่งจะทำให้คะแนนที่ตอบตรงกับคำถามมีมากกว่าการทำลายคะแนนจากการตอบมั่ว

 

  • สอบ Speaking ให้ได้ต้อง Speak ให้คล่อง การสอบ Speaking ให้ได้จำเป็นต้องมีทักษะการพูด Speaking ให้คล่องๆ ฝึกฝนให้บ่อยๆ จะช่วยให้สามารถพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ คำพูดต่อเนื่องมีจังหวะสม่ำเสมอ ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป เทคนิคเล็กๆ ที่สร้างความต่อเนื่องระหว่างจังหวะหยุดคิดคือการออกเสียงฮัมเบาๆ เป็นคำ เช่น um… , well… ไม่มีความจำเป็นต้องพูดเร็วลิ้นระรัวเสียงสั่นเครือจนฟังไม่ได้ศัพท์ ควรหัดพูดกับตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน เป็นการฝึกเตรียมความพร้อมที่ดี และที่สำคัญนอกจากศัพท์ที่ต้องเตรียมท่องมาอย่างดีแล้วก็ควรจะใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน

 

การเรียน IELTS เพื่อให้สอบ Speaking ได้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้เตรียมตัว วันนี้คุณเตรียมตัวพร้อมสอบ IELTS แล้วหรือยัง?

<< กลับหน้าแรก เรียน IELTS