เรียน IELTS ที่ไหนดี

การเรียน IELTS ให้ได้ผลเพื่อเรียนต่อต่างประเทศได้นั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเลือกสถาบันการสอนที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะวางระเบียบแบบแผนการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาให้กับผู้เรียน การหาที่เรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมทักษะที่จำเป็นที่ผู้เรียนควรได้รับให้มีความรู้พร้อมเพื่อการสอบวัดผลให้ได้คะแนนที่ดี การสอบ IELTS หรือการสอบ International English Language Testing System นั้นเป็นการสอบความพร้อมทางภาษาอังกฤษที่สถาบัน การศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างประเทศให้ความยอมรับอย่างกว้างขวาง หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกสถานที่เรียนที่ควรจะมีเป็นดังนี้

  • พิจารณาจากประสบการณ์จริงจากศิษย์รุ่นก่อนหน้า จากผลงานการสอบของศิษย์รุ่นก่อนหน้าเราจะเป็นการยืนยันผลจากการศึกษาของสถาบันที่เปิดสอน IELTS  สถาบันที่สอนต้องมีการตระเตรียมรูปแบบวิชาการสอนที่ต้องมีลำดับการถ่ายทอดที่ดีมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดเทคนิคที่ดีต่างๆ ให้สู่ผู้เรียน สิ่งที่ควรตระหนักไว้คือศิษย์รุ่นก่อนหน้าเหล่านั้นไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนแล้วจบ หากแต่ต้องมีการฝึกฝนขัดเกลาความรู้ มีการสร้างทักษะทุกด้านที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน พูด และสนทนา การฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้น เมื่อต้องฝึกหัดทำแบบทดสอบบ่อยๆ ก็ยิ่งทวีความชำนาญเพิ่มพูนมีความพร้อมเสมอไปจนถึงวันสอบวัดผล

 

  • พิจารณาจากสถานที่เรียนและความพร้อมด้านสื่อ การพิจารณาที่เหมาะสมควรพิจารณาสถานศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือที่จำเป็นอย่างมากในการเรียนเพื่อสอบวัดผล IELTS นั่นคือสื่อการเรียนการสอน บางสถานศึกษาจะมีบริการให้ยืมสื่อการสอนกลับบ้านได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อนำกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อเพิ่มพูนความชำนาญได้อีกด้วย เนื้อหาในการสอบความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน IELTS มักปะปนอยู่ในสื่อการสอนที่เราควรจะฝึกซ้ำๆ เพื่อให้เกิดเป็นการใช้ภาษาด้วยภาษากายออกมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดมากอีกต่อไป การเลือกสถาบันที่เปิดเรียน IELTS ที่มีชื่อเสียงดี ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง มีปริมาณผู้เรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์จำนวนมาก ซึ่งจะมีข้อมูลการเรียนที่ครบถ้วน มีสื่อการสอนให้เลือกใช้ที่ดีและมีจำนวนมากพอกับผู้เรียนที่เข้าศึกษา นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เราได้พบกับคนในแวดวงอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ด้วย

 

  • พิจารณาจากอาจารย์ผู้สอน ส่วนที่สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่า 2 ข้อแรกนั่นคือตัวอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS ให้แก่เรานั่นเอง แน่นอนว่าเราควรสอบถามจากศิษย์รุ่นก่อนๆ ที่มีประสบการณ์ก่อนหน้าเราเพื่อสอบถามถึงความสามารถในการสอนของผู้สอนที่เราสนใจไปขอเรียนรู้ในห้องเรียน

 

  • พิจารณาจากการจัดกลุ่มผู้เรียน ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นจำนวนผู้เรียนต่อห้อง วิธีการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้ใกล้เคียงกันเรียนด้วยกัน เพื่อให้การเรียนเกิดการพัฒนาไปใกล้เคียงกันซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนโดยตรง การทำงานกลุ่มที่จะช่วยให้การเรียน IETLS สำเร็จผลโดยมีกระบวนการสังเกตจุดด้อยในแต่ละคนเพื่อปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น

 

  • พิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทาง ควรจำไว้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่มีให้บริการภายในสถาบันที่เปิดเรียนซึ่งจะมีประโยชน์มากกับการพัฒนาทักษะในการเรียน IELTS รวมถึงบริการให้คำปรึกษา ตอบปัญหา การประชุมโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญแก้ไขจุดที่เรายังไม่เข้าใจเพื่อแก้ไขจุดด้อยของเราได้อย่างตรงจุด

 

  • พิจารณาจากเหตุผลอื่นๆ ควรพิจารณาเหตุผลแวดล้อมอื่นๆ ประกอบการพิจารณาเลือกสถาบันเรียน เช่น จุดที่สถาบันเรียนตั้งอยู่การเดินทางสะดวกหรือไม่ ตารางเรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับคุณ ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่พอเหมาะที่คุณสามารถจ่ายได้ เป็นต้น

 

การเรียนจากสถานบันการศึกษาที่เราเลือกนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในหนทางแห่งความสำเร็จ แต่ตัวเรานั่นแหละคือคีย์สำคัญที่จะนำความสำเร็จ จงตั้งใจเรียนและวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้

การสอบวัดผล IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร สามารถใช้ได้ทั้งการสมัครศึกษาต่อที่ได้รับยอมรับระดับมหาวิทยาลัยและได้ยอมรับเมื่อใช้ในการยื่นรับสมัครเข้าทำงาน หากคุณคือผู้ที่ต้องการยกระดับวิทยฐานะเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถทางทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คืออัพเกรดความรู้ของคุณให้สามารถสอบได้ใบรับรองทักษะ IELTS ในเวลาทำงานของคุณ เวลาที่คุณมีเพียงน้อยนิดหากมีการบริหารจัดการเรียนออนไลน์จึงเป็นทางออกที่คุณสามารถทำได้ง่าย ทำได้ทันที การเรียนของคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกต่อไปและทำได้เป็นประจำ มีฟังก์ชั่นการเรียนที่ให้บริการที่คุณควรรู้ดังนี้

  • เรียนผ่านหนังสืออีบุ๊คออนไลน์ ในปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสืออีบุ๊คออนไลน์กันบ้างแล้ว ระบบเรียน IELTS ออนไลน์จึงมีอีบุ๊คบริการให้คุณได้อ่านโดยไม่ต้องหยิบยืมหนังสือจากสถานศึกษาอีกต่อไป คุณสามารถเปิดอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ก็สามารถเปิดอ่านได้แล้ว หากหน้าจอเล็กอ่านไม่สะดวกสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตระกูลแพด เช่น ไอแพด(iPad) มี่แพด(Xiaomi pad) ซึ่งมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมา แต่หากไม่สะดวกการใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื้อหาภายในอีบุ๊ค 1 ไฟล์จะเทียบเท่าหนังสืออ่าน 1 เล่ม ดังนั้นคุณจึงสามารถอ่านได้บ่อยและอ่านได้หลากหลายโดยไม่ต้องพกหนังสือจริงๆ ที่ใหญ่และหนักอีกต่อไป

 

  • เรียนผ่านวีดีโอออนไลน์ ผู้สอนยังเตรียมวิดีโอตัวอย่าง พร้อมเคล็ดลับคำแนะนำการอ่าน การจับใจความ และการทำข้อสอบ ซึ่งรวมไปถึงประสบการณ์ตรงจากนักเรียน รุ่นพี่ที่เพิ่งผ่านสนามสอบบันทึกในรูปแบบวีดีโอเพื่อเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องในการเรียน

 

  • เรียนผ่านคอนเฟอเรนซ์ การเรียน ออนไลน์แบบโต้ตอบกับผู้สอน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเรียนแบบห้องเรียนเสมือนได้โดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน สามารถเรียนข้ามโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เพียงนัดวันเวลา ระบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนออนไลน์ได้พบอาจารย์เพื่อถามตอบปัญหา อาจจะเป็นการพบแบบตัวต่อตัวหรือเป็นห้องเรียนที่นักเรียนหลายคนพร้อมกับอาจารย์ได้ยินคำถามและถามตอบกันเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน

 

  • เรียนผ่านแบบทดสอบ การเรียน IELTS ออนไลน์มีข้อเด่นด้านระบบจำลองแบบทดสอบ สามารถฝึกหัดทำแบบทดสอบและทำซ้ำๆ ได้จนกว่าจะผ่านจึงเป็นการซ้อมทำแบบทดสอบที่เหมือนเสมือนจริงเป็นการเพิ่มพูดประสบการณ์การสอบได้เป็นอย่างดี

<< กลับหน้าแรก เรียน IELTS