การเสริมคะแนนส่วนของการฟัง

คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการทำ TOEIC ให้ดีนั้น จำเป็นต้องปรับปรุงทักษะภาษาขั้นพื้นฐานของคุณให้เต็มที่ ไม่ใช่เพียงแต่ต้องการเรียน เพื่อการทดสอบแค่นั้น  และในขณะที่การฟัง   เป็นทักษะที่เปิดกว้าง แต่ก็ต้องใช้ความพยายามและการปฏิบัติให้แม้นยำและถูกต้อง ซึ่ง TOEIC มีส่วนการฟังที่ต้องใช้เวลาเพื่อให้คุณจดจ่ออยู่กับความสนใจตลอดเวลา ซึ่งไม่เพียงแค่การฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น  หากแต่คุณยังจำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ไวยากรณ์ หรือคำทับศัพท์ ความแตกต่างระหว่างเสียงทั้งหมดที่ในขณะที่ยังต้องทำความเข้าใจบริบทของบทสนทนาให้แม่นยำ

เงื่อนไขของการสอบ TOEIC

ในขณะที่คุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบคือ การทำการทดสอบการปฏิบัติด้วยข้อจำกัด และสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันกับการสอบจริง ซึ่งคุณต้องใช้ทุกส่วนของการทดสอบเพื่อใช้ในการเปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยความรวดเร็ว และเทคนิคที่สามารถนำไปใช่ในการทดสอบ นอกจากนี้ต้องหาวิธีจัดการเวลาของคุณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับส่วนการฟังเนื่อง เพราะคุณไม่สามารถควบคุมความเร็วของคำถามได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเริ่มทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน เพราะหากคุณยังไม่ได้ทำแบบทดสอบแบบนี้มาก่อนก็เป็นการดีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ซึ่งจะทำให้ได้แนวคิดในการจัดโครงสร้างการทดสอบอีกด้วย

การทดสอบการฟังตัวอย่างโดยเริ่มจากการหยุด และการจดบันทึกหลังจากแต่ละคำถาม  จากนั้นเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ โดยต้องดูว่าคุณทราบเหตุผลที่คำตอบนั้นน่าจะมีความเป็นได้ว่าถูกต้องหรือไม่  และค่อย ๆ สร้างความเร็วด้วยการทำแต่ละส่วนโดยไม่หยุดการบันทึก จากนั้นทำตามวิธีการของคุณเพื่อทำแบบทดสอบทั้งหมด  ซึ่งการเริ่มต้นการทดสอบเช่นนี้คุณจะสามารถดูว่าคุณต้องการมุ่งประเด็นไปที่พื้นที่ใดบ้าง แต่อย่าลืมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มทำการทดสอบในสภาพการทดสอบจริงให้เร็วที่สุด

การสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ในส่วนแรกของส่วนการฟัง TOEIC คุณจะเห็นชุดรูปถ่าย พร้อมกับการฟังประโยค คุณต้องเลือกประโยคที่อธิบายภาพได้ดีที่สุดและตรงตามความจริง  ซึ่งการสอบจะต้องอาศัยในการท่องจำศัพท์ให้ได้มากที่สุด คำศัพท์แต่ละตัวอาจมีคำอ่านที่คล้ายกัน แต่เขียนแตกต่างกัน  และต้องดูด้วยว่าคำที่ถูกต้องนั้นจะใช้ผิดหรือไม่   ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้น หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้อยู่ในภาพ และหากต้องการเรียนในส่วนที่เป็นแบบทดสอบนี้ คุณสามารถลองสร้างประโยคเพื่อทำการอธิบายสิ่งที่คุณกำลังทำในระหว่างวัน รวมทั้งการออกกำลังกายก็สามารถนำคำศัพท์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  อีกอย่างหนึ่งคือการจัดทำรายการสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวคุณที่คุณเห็น ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับสถานที่  ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่ดีในการฝึกคือการดูวิดีโอและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฉาก แหล่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิดีโอคลิป เป็นการใช้วิดีโอเพลง  หรือวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวและการพูดคุยที่เป็นแรงบันดาลใจ  ทำให้เปลี่ยนเป็นบทเรียนการเรียนรู้ภาษาที่ปรับเปลี่ยนได้ อาจมีคำถามเกี่ยวกับการสอบตามการออกเสียง ซึ่งคุณควรใช้การออกเสียงเสียงสระในภาษาอังกฤษให้ดี  เรียนรู้คำที่มีการออกเสียงแบบเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดในการตอบคำถามสำหรับส่วนนี้คือการดูภาพทั้งหมดและดูว่าเกิดอะไรขึ้น โดยให้คิดว่าตัวเองเป็นใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, ทำไม?

ใช้ทักษะการคาดคะเน

การใช้สิ่งที่คุณรู้และใช้ทักษะการคาดคะเน เพื่อจินตนาการถึงคำตอบที่ถูกต้องก่อนที่จะได้ยินตัวเลือกต่างๆ  จะทำให้สามารถตอบคำถามได้ง่ายขึ้น ส่วนการฟัง TOEIC ส่วนนี้ประกอบด้วยคำถามที่แตกต่างกัน 30 ข้อ โดยคุณจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับเกือบทุกอย่างและคุณจะต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวเลือก การฟังของ TOEIC จะได้ยินครั้งเดียว

ซึ่งจะต้องรีบจับใจความและปลดความหมายให้เร็วและถูกต้องที่สุด พึงระลึกถึงคำถามขณะที่คุณฟังคำตอบที่เป็นไปได้  และจะต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด หากสงสัยให้เดาได้ เพราะคุณไม่เสียคะแนนสำหรับคำตอบที่ผิด

ที่นี่คุณต้องระวัง คือคำที่มีเสียงคล้ายกัน  ,คำที่ไม่ถูกต้อง ,คำสั่ง ,คำที่เปลี่ยนความหมาย ฯลฯ เมื่อคุณกำลังสอบในส่วนนี้คุณควรอ่านคำถามก่อนที่จะฟังบทสนทนา เมื่อฟังบทสนทนาแล้วเขียนคำตอบสำหรับคำถามตามสิ่งที่คุณเคยได้ยิน จากนั้นดูว่าคำตอบของคุณตรงกับตัวเลือกใด ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นและเรียนรู้ที่จะกระตือรือร้นที่จะฟังรายละเอียดในการพูดคุยในระหว่างการทดสอบจริง ลองอ่านคำถามก่อนจะฟังการบันทึก และหากคุณยังมีเวลาลองอ่านคำตอบแบบเลือกตอบด้วย