ข้อดีของภาษาฝรั่งเศส

การเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้ และเพียงแค่การรู้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอ เพราะผู้คนในโลกยังมีการใช้ภาษาหลักต่างๆ อีกหลายภาษาในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งภาษาฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยเรา การ เรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นเรื่องที่ยังมีบางคนตั้งคำถาม ว่ามันมีประโยชน์ หรือมีข้อดีอย่างไรบ้าง เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่…

ข้อดีของการเรียน

ข้อดีของการเรียนฝรั่งเศส ที่ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์

1. ภาษาฝรั่งเศส ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ใน 5 ทวีป มากกว่า 53 ประเทศ และในจำนวนนั้นมีมากกว่า 77 ล้านคน ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ และมีการใช้ภาษานี้มากกว่า 129 ล้านคนทั่วโลก (บางแห่งบอกว่ามีประมาณ 200 ล้านคน เลยทีเดียว !) เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เคยมีอาณานิคมอยู่ทั่วโลก ทำให้ภาษาราชการในหลายๆ ประเทศนิยมใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก

2. ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อติดต่องานและติดต่อธุรกิจ เหตุผลนี้เกี่ยวเนื่องกับข้อแรก แต่เน้นในเรื่องการติดต่อประสานสานและทำการค้า นั่นหมายถึงผู้ที่สนใจในภาษาฝรั่งเศส จะมีโอกาสมากขึ้นในการติดต่อการค้าทำธุรกิจกับประเทศต่างๆ มากถึง 53 ประเทศ ได้อย่างแม่นยำชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

3. ทำให้สามารถศึกษาข้อมูลที่เป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถ่องแท้ เราต้องไม่ลืมว่าฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีความเจริญสูง มีระดับการศึกษาที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันทั่วโลก ดังนั้นจึงมีข้อมูลความรู้มากมายที่อยู่ในภาษานี้ และนอกจากการอ่านข้อมูลแล้วเรายังสามารถสื่อสารเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อีกด้วย เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เราจะได้รับมุมมองความเห็น และทัศนะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เราสนใจหรือจำเป็นต้องรู้ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

4. มีประโยชน์ในการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก เช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่มีความเจริญเป็นประเทศโลกที่ 1 มีระดับการศึกษาอยู่ในขั้นชั้นนำของโลกในหลากหลายแขนง หรือจะเป็นประเทศแคนาดาที่เรียกได้เกือบครึ่งประเทศมีคนใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลัก และยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปอย่าง สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และออสเตรีย ก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักด้วยเช่นกัน ทำให้เราสามารถเลือกไปศึกษาต่อได้ในหลากหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น

5. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีความสวยงาม บ่อยครั้งเราจะพบว่ามีการนำเอาภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อทำให้เกิดเป็นคำที่สละสลวย มีความงดงามมากขึ้น ดังนั้นการ เรียนฝรั่งเศส จะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเฟ้นคำที่งดงามออกมาใช้ ทำให้เกิดความพอใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และยังสามารถปรับใช้ในภาษาอื่นอย่างภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

6. เป็นภาษาที่สามารถนำไปสู่การเรียนภาษาอื่นได้ เช่น ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี และภาษาโปรตุเกส เนื่องจากเป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาลาตินเช่นเดียวกัน หากว่า เรียนเข้าใจแล้ว การศึกษาต่ออีก 2 ภาษาก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งหากนับภาษาในตระกูลภาษาลาตินแล้ว ภาษาฝรั่งเศสมีผู้ใช้มากเป็นอันสาม รองจาก ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

7. ทำให้มีทักษะเฉพาะด้านที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น ในการทำงาน หรือสมัครงาน การที่เรามีทักษะด้านภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษาทำให้เรามีความน่าสนใจมากขึ้น ยิ่งเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับกว้างขวาง หรือไม่ก็ต้องลองดูสิว่าเมื่อคุณอยู่บนรถไฟฟ้า แล้วมีชาวฝรั่งเศสมาถามทางคุณ โดยที่คุณสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว คุณจะรู้สึกได้เลยว่าความพยายามคุณนั้นเริ่มเห็นผลแล้วนั่นเอง

นี่คือความน่าสนใจและประโยชน์ข้อดีที่เราจะได้รับจากการเรียนแต่เหนือสิ่งอื่นใด มันทำให้เราสามารถสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างผู้คนได้มากขึ้น ทั้งในเรื่องภาษา ความรู้สึก และมุมมอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรา