การฝึกภาษาฝรั่งเศสให้ได้ผล

เหตุผลเดียวของการทำงานคือการได้รับเงินเดือนและความสุขในการทำงาน แต่ละสายอาชีพย่อมมีจุดดีจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน แต่ในแต่ละสายงานกลับมีความโดดเด่นแตกต่างอย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องทำงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบริษัทข้ามชาติที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารกันภายในองค์กร ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งคือบริษัทข้ามชาติเหล่านี้นำพานวตกรรมสมัยใหม่มาแต่เราต้องพึ่งภาษาเพื่อใช้สื่อสารนำองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประสิทธิผล การสร้างทักษะในด้านต่างๆ ให้คล่องแคล่วดังนี้

  • ฝึกฝนทักษะการพูด ทักษะการพูดเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกันมากที่สุดในเหตุการณ์ประจำวัน แน่นอนเราต้องเรียนรู้ให้ทราบถึงการใช้คำในแต่ละโอกาส ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความเหมาะสมในการใช้คำในแต่ละกาลเทศะให้ถ่องแท้ ให้คำนึงถึงลักษณะพิเศษคำเพศชายและเพศหญิง ความละเอียดอ่อนมากกว่าภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคย หมั่นเรียนฝรั่งเศสโดยการฝึกฝนให้เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานจริงได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด
  • ฝึกฝนทักษะการฟัง ทักษะการฟังที่ดีย่อมเสริมทักษะการพูดให้ทำได้ดีด้วยเช่นกัน ฟังให้เข้าใจก็จะตอบได้ดี แต่การฟังนั้นย่อมต้องพยายามให้มากเป็นสองเท่าเป็นอย่างน้อย การฟังออกและฟังได้อย่างเข้าใจจำเป็นต้องทำทักษะทำซ้ำๆ ฟังซ้ำๆ เป็นประจำจึงจะได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงเกือบจะทุกส่วนของภาษาฝรั่งเศสนั้นสะกดด้วยเสียง ออ ดังนั้นต้องขยันฟังเป็นประจำโดยการจัดตารางฟังอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดความสับสนด้วยนะครับ
  • ทักษะการอ่าน ทักษะการอ่านควรหัดสังเกตเงื่อนไขในการอ่านเชื่อมเสียง และเทคนิคการลดรูปคำเพื่อให้การอ่านเป็นไปได้สมบูรณ์เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุด โดยอาจจะเริ่มหัดอ่าน ออกเสียง และเขียนควบคู่กันไป ฝึกจากการอ่านตัวเลข การอ่านลำดับตัวเลขซึ่งละม้ายคล้ายการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ แต่หน่วยนับของภาษาฝรั่งเศสจะยากกว่าเพราะไล่คำของหน่วยแต่ละหน่วยด้วยคำและออกเสียงได้ลำบากในช่วงต้น ไปจนถึงการอ่านโดยการออกเสียงท่องคำศัพท์ คำนามแต่ละอย่างที่พบเห็นได้รอบตัวในชีวิตประจำวันจนนำมาผสมเป็นการอ่านเป็นประโยคในขั้นตอนสุดท้าย แน่นอนว่าคุณต้องมีความพยายามและความอดทนที่ต้องสูงกว่าปรกติมากๆ หน่อยล่ะ แต่เพื่อความสำเร็จ ต้องทำได้สิ
  • ทักษะการเขียน ทักษะการเขียนจะเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าคุณตั้งใจเรียนจนมีทักษะในข้อ 1-3 มาเรียบร้อยแล้ว แน่ล่ะ ไม่มีอะไรยากหากมีความตั้งใจ ทำซ้ำๆ จนเกิดทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจ จงเขียน และเขียนให้เป็นประจำ

ด้วยเทคนิค 4 ข้อที่กล่าวมาแล้วเป็นเพียงพื้นฐานที่คุณต้องฝ่าฟัน อดทน และตั้งใจเพื่อให้ถึงเส้นชัยคือการพูด อ่าน เขียน เรียนฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารให้จงได้ จงรักที่จะทำมัน และผลสำเร็จขั้นแรกนี้ก็จะพาคุณไปหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างแน่นอน

หากอยากเรียนฝรั่งเศสแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง การเรียนรู้ภาษาใหม่สักภาษาโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสอาจสร้างความอึดอัดใจ รู้สึกกลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ บทความนี้จะแนะนำคุณให้รู้ว่าการเริ่มต้นเรียนฝรั่งเศสได้ดีขึ้น ต้องเตรียมอะไร จะเริ่มต้นยังไง และต้องใช้อะไรบ้าง พร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับ โดยต้องเริ่มด้วยการรู้จักศัพท์ เสียก่อนก็หนีไม่พ้นต้องท่องคำศัพท์เป็นคำๆ เสียก่อนในตอนต้น แล้วเริ่มขยับไปยังการใช้งานประโยค ความเหมาะสมของคำศัพท์และประโยคที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะ ต้องศึกษานิสัยข้อห้ามบางอย่างที่ไม่ควรทำเพราะเป็นการเหยียดหยามหรือดูถูกเพื่อไม่ให้เลือกคำศัพท์ผิดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่เราจำเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

  • การแนะนำตัว การแนะนำตัวในภาษาฝรั่งเศสด้วยประโยคง่ายๆ ที่คุณควรต้องใช้เป็น เช่น สวัสดี คำที่เกี่ยวข้องในการสนทนาที่ต้องใช้บ่อยด้วย เช่น ลาก่อน, ฉันชื่อ…, คุณชื่อ…, อาชีพของผมคือ… เป็นต้น การเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก การเรียนฝรั่งเศสกับการฝึกหัดออกเสียงที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าคุณเรียนรู้การออกเสียงที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มเสียแล้ว การแก้ไขภายหลังจะยากมากๆ ตัวอย่างเช่นคุณออกเสียงสวัสดีทักทาย “Bonjour” แบบผิดๆ คุณก็จะใช้มันแบบผิดๆ ต้องใช้เวลาเรียนรู้ว่าการออกเสียงที่ถูกมันเป็นยังไงซึ่งจะแก้ไขได้ลำบากในภายหลัง คำศัพท์ คำกริยาคำนาม และคำคุณศัพท์ ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของประโยค และใช้ในการสนทนาที่คุณควรใส่ใจ
  • เรียนรู้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการเรียนแบบธรรมชาติโดยการคุยกับนักท่องเที่ยวจริงๆ โดยคุณต้องเตรียมคำและประโยคที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้สื่อสารบ่อยๆ เช่น ประโยคที่เกี่ยวกับการถามและบอกทาง คำถามเกี่ยวกับการต่อรองซื้อของ คำถามที่เกี่ยวกับการสั่งอาหาร ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น

การเตรียมตัวเรียนฝรั่งเศสตามเทคนิคที่กล่าวข้างต้นทำเพื่อจุดมุ่งหวังในการสร้างโอกาสที่จะได้ฟัง ได้สนทนากับเจ้าของภาษาจริงๆ เพื่อให้เราได้เกิดความคุ้นเคยและจดจำสำเนียงที่ถูกต้องให้ได้ก่อนเริ่มเรียนฝรั่งเศสแบบจริงจังนั่นเอง

สิ่งที่จะช่วยได้อีกทางคือโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่เป็นสมาร์ทโฟนต่างก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่ดีในการมาของสมาร์ทโฟนคือแอพพลิเคชั่นใช้งานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอบสนองการใช้งานหลายๆ ด้านของเรา โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เพื่อช่วยให้เราได้ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยให้เราศึกษาภาษาฝรั่งเศสได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งการใช้งานก็มีทั้งภาพ และเสียงเพื่อช่วยเสริมให้เราเข้าใจการใช้งาน การออกเสียงได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่น่าสนใจเราขอนำเสนอให้ท่านได้ลองนำไปใช้มีดังนี้

  • Duolingo: Learn Languages Free ด้วยยอดการดาวโหลดสูงสุดถึง 1,700,000 ดาวโหลดก็นับว่าเป็นแอพพลิเคชั่นเรียนฝรั่งเศสที่น่าสนใจ โดยได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน การผสมคำฝรั่งเศสที่น่าสนใจไว้ครบถ้วนทีเดียว 
  • แอพพลิเคชั่นที่อยู่มายาวนานจนยอดดาวโหลดเพิ่มไปกว่า 30,000 ราย นับว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมเพิ่งสูงขึ้น ภายในแอพฯ “เรียนภาษาฝรั่งเศส” เพิ่มความชำนาญในการใช้งานคำศัพท์ และทักษะการฟังที่สามารถเลือกเปิดเสียงรับฟังคำที่ต้องการได้โดยเสียงการอ่านจะมาจากชาวฝรั่งเศสเจ้าของภาษา รวมถึงสามารถบันทึกการออกเสียงของตัวเราเพื่อเปิดฟังเทียบกับเสียงต้นฉบับเพื่อปรับปรุงทักษะการออกเสียงของเราได้อีกด้วย
  • เรียนภาษาฝรั่งเศส 6000 คำ ไม่ต้องตกใจ เขียนไม่ผิดหรอกครับ คือชื่อแอพพลิเคชั่นจริงๆ หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วค้นหาคำๆ นี้ได้ทันที พบแล้วดาวโหลดมาติดตั้งลงในเครื่องได้ทันทีขอแนะนำนะครับ คำศัพท์กว่า 6,000 คำพร้อมด้วยภาพประกอบคำ ตัวอักษรสำหรับการออกเสียง และการออกเสียงที่บันทึกโดยเจ้าของภาษาเองจึงไม่มีเสียงที่ผิดเพี้ยนแน่นอน ข้อดีคือทำงานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และมีเกมส์ให้เล่นเพื่อฝึกทักษะและทบทวนคำศัพท์ไปในตัว
  • Learn French Speak French การเรียนผ่านแอพฯ Learn French Speak French นี้จะมีแบบทดสอบช่วยให้คุณทราบถึงระดับการเรียนรู้ของตัวคุณเองว่าอยู่ในระดับใด ในแอพฯ มีคำศัพท์ต่างๆ ตัวอย่างประโยค วลี และวิธีพูดที่สอนให้คุณได้เข้าใจการใช้งานที่ใช้กันในเหตุการณ์จริง โดยมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอธิบายคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมนี้มีข้อเสียคือไม่สามารถใช้งานแบบไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จำเป็นต้องใช้ในที่ๆ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เรียนรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศสกับหน่วยคำศัพท์ ไวยากรณ์ เสียงการสนทนา การทดสอบแบบ และเกมส์คำศัพท์ที่ช่วยให้คุณพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับคำนิยมจาก forbe, newyork times, google และ bbc โดยจุดเด่นจะอยู่ที่การรวบรวมผู้ใช้งานเป็นสังคมออนไลน์ที่มีแอคเค้าบนระบบ Busuu ซึ่งทางแอพฯ นี้ได้อ้างว่ามีผู้ใช้ถึง 50 ล้านรายทั่วโลกเลยทีเดียว