เรียนรู้  5  กลวิธีในการอ่าน

ผู้สมัครที่ต้องการสมัครงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ TOEIC เพื่อพิสูจน์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งจุดประสงค์ของการอ่าน TOEIC  ก็คือการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้สอบ  โดยการทดสอบการอ่าน TOEIC เป็นแบบทดสอบคำศัพท์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สอบเพื่อปรับปรุงคำศัพท์ของพวกเขา หากคุณรู้จักความหมายของคำศัพท์ ก็จะทำให้คุณจะสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการจดจำคำศัพท์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากดังนั้นคุณควรเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ หลายเดือนก่อนวันทดสอบ ส่วนที่อ่านในการสอบการอ่าน TOEIC จะเป็นเรื่องทั่วไป ซึ่งอาจจะมี นวนิยาย, การเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ของการพูด ซึ่งการสอบ TOEIC คือการประเมินความสามารถของผู้สอบหากพวกเขาสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความที่เป็นเนื้อเรื่องต่าง ๆ ได้ มาดูเคล็ดลับในการอ่าน TOEIC เพื่อใช้ในการทดสอบให้ได้ผลกัน

toeic

1.กลยุทธ์การอ่าน TOEIC สู่ Master

การสอบ TOEIC  ไม่มีความเร็วในการอ่าน ซึ่งบางคนมีความเข้าใจผิดว่าความเร็วในการอ่านข้อความจะสามารถช่วยในการอ่าน TOEIC ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งลองสังเกตว่าการอ่านเร็วของบางคนอาจจะหมายถึงไม่ได้ใช้เทคนิคใดๆ ในการอ่าน เพราะบางคำอาจจะแปลไม่ได้จึงข้ามไป ซึ่งการอ่าน TOEIC  จะต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของเนื้อเรื่องให้แม่นยำที่สุด  อย่างไรก็ตามการอ่าน TOEIC  บางบทเป็นบทความที่ยกมาจากเรื่องจริง  การอ่านจะขึ้นอยู่กับบทความที่ได้รับไม่ว่าจะยาวหรือสั้น บางคนตัดข้อความที่ไม่สำคัญจากการแปลออก แต่บางคนตัดข้อความที่แปลไม่ได้ออก นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมความเร็วในการอ่านจึงไม่สามารถใช้งานได้ในการอ่าน TOEIC เนื่องจากมีข้อมูลมากเกินไป  ซึ่งความจริงแล้วคุณก็ควรอ่านให้ค่อนข้างเร็วขึ้นกว่าปกติเท่านั้น แต่จะต้องเก็บรายละเอียดให้หมด วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดหลักในการอ่านและใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

2.หลักการอ่านรายละเอียดของ TOEIC

บางคนเชื่อว่าการอ่านคำถามก่อนที่จะอ่านบทความ หรือเนื้อเรื่องจะช่วยพวกเขาทำข้อสอบ TOEIC ได้ดีกว่าในการหาคำตอบ  แต่นี่ไม่ใช่กรณีที่สำคัญ เพราะคุณควรสังเกตว่ามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นหรือไม่หากใช้วิธีนี้ ประการแรกคือ คุณจะเสียเวลาอย่างมาก กับการอ่านคำถามก่อน แล้วมาหาคำตอบในเนื้อเรื่อง  เนื่องจากบางส่วนของคำถามการอ่าน TOEIC อาจต้องอ่านเป็นวรรคและการหากอ่านคำถามก่อนแล้วมาหาคำตอบ อาจจะต้องทำให้คุณอ่านสองครั้งแน่นอน ยิ่งทำให้เสียเวลาอันมีค่าขึ้นไปอีก  ประการที่สองหากมีหลายคำถามต่อบทความและการที่จะต้องใช้ความคิดหลายครั้งในเวลาเดียวกัน และต้องอ่านซ้ำไปซ้ำมาทั้งคำถามและคำตอบ ก็อาจทำให้เกิดความสับสนที่จะตอบ TOEIC ออกไปได้ หรือหลังจากอ่านคำถามทั้งหมด และกลับไปอ่านเนื้อเรื่อง จะทำให้ผู้เรียนอาจจะสับสนได้

3.จับใจความสำคัญในการอ่าน

หากมีการอ่านข้อความยาว ๆ คุณสามารถใช้กลยุทธ์การจับใจความในการอ่าน วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถทบทวนข้อความได้โดยทำความเข้าใจประโยคแรกของแต่ละส่วน  ปกติเรื่องของย่อหน้าจะอยู่ในประโยคหลัก ดังนั้นการอ่านประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าจะทำให้คุณรู้สึกเข้าใจในเนื้อเรื่อง ส่วนประโยคเริ่มต้นทำหน้าที่เป็นสาระสำคัญเป็นบทสรุปของย่อหน้า หากแต่ละบทความยาวมีสามหรือสี่ย่อหน้าคุณสามารถดูตัวอย่างประโยคเรื่องก็ได้เช่นกัน อีกหนึ่งเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปใช้ในส่วนการอ่าน TOEIC คือการอ่านประโยคแรกของวรรค  เพราะความคิดหลักของเนื้อเรื่องมักจะระบุไว้ในประโยคสุดท้ายหรือประโยคแรกของย่อหน้า

4.รู้รูปแบบการทดสอบ TOEIC

แนะนำให้ผู้สมัครทราบรูปแบบของการทดสอบ ก่อนที่คุณจะเริ่มเรียน TOEIC  เพื่อทดสอบ โดยให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของแต่ละส่วน เนื่องจากคุณจะได้รับการทดสอบทักษะการฟังและการอ่านเข้าใจ ดังนั้นโดยการปฏิบัติตามปกติคุณสามารถเปิดออกเพื่อจะคุ้นเคยกับรูปแบบของการทดสอบ TOEIC  อย่างเข้าใจ นอกจากนี้คุณยังจะได้เตรียมพร้อมสำหรับคำถามที่คุณจะได้รับในการทดสอบการอ่าน TOEIC อีกด้วย 

5.รู้จุดอ่อนของตัวเอง

หลังจากที่คุณเริ่มเตรียมตัวสอบ TOEIC คุณจะเข้าใจว่าส่วนใดของการทดสอบ TOEIC  ที่คุณหาคำตอบได้ยากที่สุด หากคุณขาดการจัดการเวลาคุณก็ควรรู้วิธีการแบ่งเวลา ในทางกลับกันหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ให้พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับพื้นที่ที่อ่อนแอของคุณ โดยการหันมาท่องศัพท์บ่อยๆ และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจำคำศัพท์นั้น ๆ เพื่อที่จะเสริมสร้างจุดอ่อนของคุณ ควรเตรียมแผนการศึกษา และฝึกอ่านฟังพูดและเขียนให้พร้อม

คงไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจผิดว่ามีเพียงหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องต่อคำถามในส่วนการอ่าน TOEIC เท่านั้น นักเรียนมักจะพบว่าพวกเขาพบคำถามที่มีคำตอบที่ดีมากกว่าหนึ่งข้อ แต่มันก็ต้องเลือกคำตอบข้อที่ดีที่สุด เพราะทุกคำถามในส่วนการอ่านมีคำตอบที่ดี และมีคำตอบในการลวงให้คุณหลงกลได้  ซึ่งแนวทางในการพยายามทดสอบควรเป็นการหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเอง