เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศสมาจนจบคอร์สก็ถึงเวลาที่เราต้องสอบวัดผลการเรียนรู้ สิ่งที่มุ่งหวังในระดับอุดมศึกษาคือการนำผลการสอบวัดผลไปใช้ยื่นเป็นใบรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเสริมหรือจะเป็นเป้าหลักที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส หรือคนวัยทำงานจะใช้ในการยื่นสมัครยืนยันคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าทำงานก็ตามแต่ สิ่งที่ควรทราบคือประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการมีหลายระดับชั้นตั้งแต่ระดับ DELF Prim (A1, A2) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา, DELF/DALF Tous publics (A1, A2, B1, B2, C1 et C2) แบบบุคคลทั่วไป หรือ DELF Pro (A1, A2, B1, B2), option professionnelle สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ โชคดีหน่อยที่ใบประกาศนียบัตรของฝรั่งเศสใช้ได้ตลอดชีพไม่มีกำหนดหมดอายุ  ด้วยภาษาฝรั่งเศสที่ต้องใช้ความอดทนและมานะสูงเราจึงควรเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้สอบให้ได้ลองนำวิธีที่แนะนำไปใช้ดู ดังนี้

  1. สร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง

หากเราผู้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ เราก็จะรู้วิธีสร้างเหตุการณ์เช่นกัน ขอให้เราตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณให้ชัดเจนแปะฝาบ้านไว้เลยครับ แล้วเราก็เริ่มวางแผน วางเป้าหมาย และการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น แน่นอนว่าตลอดการเดินทางมักพบอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางสมองของเราจะฉุกคิดและดึงเรากลับออกมาจากอุปสรรคทั้งความเบื่อหน่าย ความขี้เกียจ พบอุปสรรคครั้งใด ชำเลืองดูเป้าหมายที่เป้าหมายที่แปะไว้ นั่นล่ะ ดีขึ้นใช่ไหม! ความตั้งใจและความเชื่อมั่นจงกลับมา!

  1. ทบทวนความรู้ให้มากพอ

ผู้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสให้ได้ผลดี เรียนได้เก่งต้องหมั่นศึกษาและทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำ และต้องหัดทำแบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบให้ได้มากที่สุด ในยุคอินเตอร์เน็ตเราจะพบว่าการดาวน์โหลดแบบทดสอบเก่าๆ หาได้ง่ายมากๆ ดังนั้นจึงควรหาแนวข้อสอบและทำมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้มากที่สุด

  1. ทานให้ดีพักผ่อนให้พอ

การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อร่างกายและความพร้อมของเรา ร่างกายเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ เราจึงควรทานอาหารให้เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอให้เราพร้อมที่จะเรียนฝรั่งเศส อย่ากินมากไปล่ะ หลับทุกราย

  1. บริหารความเครียด

ความคาดหวังคือแรงกดดันแต่มันจะไม่มีผลกับคุณเลยถ้าคุณเตรียมตัวมาดี ดังนั้นขอให้เราเต็มที่กับการเรียนฝรั่งเศสและเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา เมื่อใกล้วันสอบก็พักผ่อนให้เต็มที่เพื่อให้สมองไม่ถูกกดดันมากจนเกิดความเครียดจนเกินไป

  1. หัดใจให้ปล่อยวาง

การฝึกจิตให้ปล่อยวางเป็นความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม การหัดทำแบบทดสอบบ่อยๆ จะพบว่าเรามักเสียเวลากับข้อที่เราทำไม่ได้เป็นเวลานาน ซึ่งแบบทดสอบที่เราฝึกหัดนั้นก็ยังสามารถแก้ไขได้ แต่ในสนามสอบจริงข้อไหนทำไม่ได้ ข้ามไปบ้างก็ได้ครับ

การสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ หากมีการเตรียมตัวที่ดี คุณได้สร้างเหตุที่ดีเอาไว้แล้วก็ไม่ควรกังวลกับผลการสอบที่จะเกิดขึ้น จริงไหม?