บทที่ 10 : อวัยวะ

อวัยวะ LE CORPS HUMAIN (เลอกอค์ อูแมง)

คำศัพท์อวัยวะเป็นอีกกลุ่มคำศัพท์ที่มีความสำคัญที่เชื่อมต่อไปยังสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น การบอกอาการเจ็บปวดตามร่างกายเมื่อเวลาไปหาหมอ เป็นต้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์ร่างกายที่พบเจอบ่อยๆกันนะคะ

การเรียนภาษาฝรั่งเศสจากอวัยวะ เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน ซึ่งเป็นศัพท์พื้นฐานเบื้องต้น ที่เราควรรู้ไว้ว่า อวัยวะแต่ละส่วนนั้น เรียกว่าอย่างไร และมีความหมายอะไร ซึ่งเป็นอีกหลายๆ การเรียนรู้ที่เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างมาก มาดูกันว่าร่างกายของเราแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าอะไรกันบ้าง??

หู    (ลอเค่ย)    l’oreille
ตา 2 ข้าง   (เลซิเยอ)    les yeux  ( un oeil (อังเน่ย) :  ตาข้างเดียว)
คอ   (ลากอค์ช)     la gorge
จมูก     (เลอเน)   le nez
ปาก   (ลาบุช)   la bouche
เท้า   (เลปิเย่)   les pieds  
หัว  (ลาแต๊ท)   la tête
นิ้วมือ    (เลดัว) les doigts
ขา (ลา ฌอมบ์)     la jambe
หัวใจ    (เลอเกอค์)    le cœur
เข่า     (เลอเฌอนู)   le genou
หลัง   (เลอโด)  le dos  
ผม   (เลเชอเวอ)  les cheveux   
แขน     (เลอ บคา)      le bras
ใบหน้า (เลอวิซาช)    le visage 
ฟัน   (เล ดอง)      les dents    
ท้อง      (เลอวองทค์)      le ventre    

อวัยวะต่างๆในร่างกาย

เรามาดูสำนวนที่สามารถพบเจอบ่อยๆกันนะคะ

Avoir mal à……… = ปวด หรือ เจ็บ ที่……

 J’ai mal à la tête.              (เฌ มาล อะ ลา แต๊ท)      ฉันปวดหัว

J’ai mal à la jambe.         (เฌ มาล อะ ละ ฌอมบ์)  ฉันปวด/เจ็บขา

J’ai mal à la gorge.         (เฌ มาล อะ ลา กอค์ช)    ฉันเจ็บคอ 

J’ai mal au ventre.           (เฌ มาล โอ วองทค์)       ฉันปวดท้อง

J’ai mal au dos.              (เฌ มาล โอ โด)              ฉันปวดหลัง

** à + le ==== au

J’ai mal aux dents.          (เฌ มาล โอ ดอง)           ฉันปวดฟัน        

** à + les ==== aux