บทที่ 12 : ขนมปังประเภทต่างๆ

A la boulangerie  (อา ลา บูลองเฌอรี) ที่ร้านขายขนมปัง

ร้านขนมปังในประเทศฝรั่งเศสถือว่ามีเยอะมากมายทั่วทุกที่ตามเมืองต่างๆ อาจจะเป็นเพราะว่าขนมปังเป็นอาหารยอดนิยม ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวนั่นเอง ดังนั้น การสั่งขนมปังหน้าต่างๆจึงจำเป็นสำหรับแม่บ้านสมองไวอย่างเรา ที่จำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ในกลุ่มนี้ให้ได้ หากเราไปที่ประเทศฝรั่งเศสและอยากจะลองชิมขนมปังฝรั่งเศสในแบบต่างๆจะบอกกับคนขายได้อย่างไรบ้างมาดูกันค่ะรูปภาพขนมปังแบบต่างๆ

1 une fleurette (อวีน เฟลอแคเต่อ)
2 une baquette (อวีน บาแกตเต่อ)
3 un pain paysan ( เอิง แปง เปยีซอง)
4 un pain multicéréales ( เอิง แปง มูลติเซเคอาล)
5 une miche ( อวีน มิชเช่อ)
6 un randonneur ( เอิง คองดอนเนอร์)
7 un pain aux figues ( เอิง แปง โอ ฟิกเก่อ)
8 un pain noix tournesol ( เอิง แปง นัวร์ ตูร์เนอโซล)
9 un pain à l’épeautre ( เอิง แปง อา เลโปทเท่อ)
10 un pain au seigle (เอิง แปง โอ เซียะเกล่อ)
11 un pain tessinois ( เอิง แปง เทสสินัวร์)

ขอยกตัวอย่างประโยคดังนี้ค่ะ

Bonjour! Je voudrais une baquette, monsieur. ( บงชูร์ เฌอวูเดร่ อวีน บาแกตเต่อ เมอซิเออร์)  สวัสดีค่ะ ฉันปรารถนาที่จะซื้อขนมปังบาแกต 1 ชิ้นค่ะคุณผู้ชาย

D’accord, ça coute 2 euro madame. (ดักกอร์ ซะกูต เดอ อูโค มาดาม)  ได้ครับ ราคา 2 ยูโรครับคุณผู้หญิง

คำว่า une (อวีน) มีความหมายหนึ่งชิ้น, หนึ่งอันค่ะ หากต้องการซื้อ 2 ชิ้น จะใช้คำว่า deux baquette (เดอ  บาแกตเต่อ) หรือหากซื้อ 3 ชิ้น จะใช้คำว่า trois baquette (ทรัว บาแกตเต่อ) ค่ะ ลองไปฝึกออกเสียงกันดูนะคะ