บทที่ 15 : ชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสประจำวันนี้ เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน หรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า les habitudes (เล ซาบิตู๊ด) ขอนำเสนอคำศัพท์และสำนวนที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำตัวแบบง่ายๆ เช่น ตื่น อาบน้ำ แปรงฟัน ไปทำงาน กลับบ้าน เป็นต้น  เผื่อว่าจะเป็นประโยคสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในการพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันค่ะ

Je me lève. (เฌอ เมอ แลฟเฝ่อ) ฉันตื่น
Tu te lèves. (ตู เตอ แลฟเฝ่อ) คุณตื่น
Je me lave. ( เฌอ เมอ ลาฟเฝ่อ) ฉันอาบน้ำ
Tu te laves. (ตู เตอ ลาฟเฝ่อ) เธออาบน้ำ
Je me brosse. (เฌอ เมอ บคอสเซ่อ) ฉันแปรงฟัน
Tu te brosse . (ตู เตอ บคอสเซ่อ) เธอแปรงฟัน
Je vais au bureau. (เฌอ เฝ โอ บูโค) ฉันไปที่ทำงาน
Tu vas au bureau. (ตู ฝา โอ บูโค) เธอไปที่ทำงาน
Je mange du pain. (เฌอ ม็องเช่อ ดู แปง) ฉันกินขนมปัง
Tu prends le déjeuner (เฌอ พร็อง เลอ เดเชินเน่) เธอทานอาหารกลางวัน
Je travaille. (เฌอ ทราไวเย่อ) ฉันทำงาน
Tu travailles. (ตู ทราไฟเย่อ) เธอทำงาน
Je finis le travail. (เฌอ ฟินี เลอ ทราไวย์) ฉันทำงานเสร็จแล้ว
Tu finis le travail. (ตู ฟินี เลอ ทราไวย์) เธอทำงานเสร็จแล้ว
Je rentre chez moi. (เฌอ ค็องเทร่อ เช มัว) ฉันกลับบ้านของฉัน
Tu rentres chez toi. (เฌอ ค็องเทร่อ เช ตัว) เธอกลับบ้านของเธอ
Je me couche. (เฌอ เมอ กูชเช่) ฉันเข้านอน
Tu te couches. (ตู เตอ กูชเช่อ) เธอเข้านอน

คำศัพท์ที่เราจะเจอได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน

ลองมาดูตัวอย่างรูปแบบสนทนากันนะคะ

Tu te lèves à quelle heure? (ตู เตอ แลฟ อา แกล เลอร์)  เธอตื่นนอนตอนกี่โมง

 Je me lève à 6 heures du matin. (เฌอ เมอแลฟ อา ซิ เซอร์ ดู มาแตง)  ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า

Tu travailles où? (ตู ทราไวเย่อ อุ๊)  เธอทำงานที่ไหน

Je travaille à Sukhumvit 33. (เฌอ ทราไฟเย่อ อา สุขุมวิท 33)  ฉันทำงานที่สุขุมวิท 33

Qu’est –ce que tu manges? (เกตเซอเกอะ ตู มองเช่อ)  เธอกินอะไร

Je mange du pain. (เฌอ มองเช่อ ดูแปง) ฉันกินขนมปัง