บท 6 : ครอบครัว

La Famille (ลา ฟามีย์)  ครอบครัว

คำศัพท์ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ที่จะมีโอกาสถาม-ตอบและสามรถพบเจอได้ง่ายๆ คงหนีไม่พ้นคำศัพท์เรื่องครอบครัว ไม่ว่าใครๆ ก็ต่างมีครอบครัว ซึ่งคำว่าครอบครัวในแต่ละภาษานั้นก็มีคำเรียกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบางครอบครัวก็อยู่กันไม่กี่คน  มีพ่อ แม่ลูก เท่านั้น แต่บางครอบครัวก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเราสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองได้ตามนี้

*un (อัง), une (อุน) มีความหมายเท่ากับ a/ an ในภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาฝรั่งเศสเราแบ่งตามเพศและพจน์ของคำนามโดย : un ใช้กับนามเพศชาย และ une ใช้กับนามเพศหญิง

พ่อ   (แปค์) un père     
แม่   (แมค์)   une mère   
พี่ชาย/น้องชาย (ฟแคค์) un frère   
น้องสาว/พี่สาว  (เซอค์)   une sœur      
ลูก  (ออง-ฟอง)     un enfant     
ทารก    (เบเบ้)   un bébé
สามี   (มาคี) un mari
ภรรยา   (ฟามเมอะ)  une femme
ลุง   (อง เกลอะ)   un oncle 
ป้า    (ตองต์)   une tante   
ตา/ปู่ (กคองแปค์)    un grand- père 
ยาย/ย่า     (กคองแมค์)    une grand- mère
หลานชาย    (เนอเวอ)   un neveu  
หลานสาว    (นีแอซ) une nièce    
ลูกพี่ลูกน้อง (ผู้ชาย) (กูแซ็ง )   un cousin   
ลูกพี่ลูกน้อง (ผู้หญิง)    (กูซีน)    une cousine  

 สมาชิกในครอบครัว

เรามาดูตัวอย่างคำถามภาษาฝรั่งเศสที่มักพบเจอ

Vous avez des frères ou des sœurs ? (วูซาเว่เด ฟแคค์ อู เดเซอค์)             คุณมีพี่น้องไหม

Oui, j’ai une sœur et un frère.      (หวี เฌ อุน เซอค์ เอ อัง ฟแคค์)           มีค่ะ/ครับ มีน้อง/พี่สาว 1 คน น้อง/พี่ชาย 1 คน

*un grand frère                    (อัง กคอง ฟแคค์)                    พี่ชาย

 une grande sœur               (อุน กคองด์ เซอค์)                   พี่สาว

*un petit frère                       (อัง เปอติ ฟแคค์)                   น้องชาย

 une petite sœur                  (อุน เปอติต เซอค์)                  น้องสาว

Non, je suis fils unique/ fille unique.     (นง เฌอ ซุย ฟิส อูนิก / ฟีย์ อูนิก)   ไม่มีค่ะ  ฉัน/ผม เป็นลูกคนเดียวค่ะ/ครับ

*un fils unique                      (อังฟิส อุนิก)                          ลูกชายคนเดียว

*une fille unique                  (อุนฟีย์ อุนิก)                         ลูกสาวคนเดียว