บทที่ 7 : ยานพาหนะ

Les véhicules (เล เว อิ กุลล์) ยานพาหนะ

ยานพาหนะเป็นอีกการใช้งานหนึ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับการเดินทาง เพราะไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้ๆ ด้วยจักรยาน มอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์  รถไฟ เรือ เครื่องบินฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปไหนต่อไหน ว่าแล้วเรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองในชุดคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะให้แม่นยำก่อนที่จะเดินทางกันดีกว่า

รถยนต์       (วัวจูค์/ โอโต้)     voiture / auto
จักรยาน     (เว โล่) vélo
รถเมล์      (บุซ)    bus
มอเตอร์ไซค์    (โมโต้)    moto
เฮลิคอปเตอร์   (เอ ลิ ก๊อป แตค์)    hélicoptère
เครื่องบิน     (อา วิ ยง)     avion
รถไฟ   (ทแคง)   train
เรือ (บา โต้) bateau
รถไฟฟ้าใต้ดิน   (เม ทโค)   métro
รถบรรทุก     (กา มี ยง)      camion

คำศัพท์ยานพาหนะในภาษาฝรั่งเศส

ว่าแล้วเรามาดูประโยคที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Je vais à l’école en métro.        (เฌอ เว อะ เลกอล ออง เมทโค)   ฉันไปโรงเรียนโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

Je vais à l’université en voiture.                (เฌอ เว อะ ลูนิแวค์ ซิ เต้ ออง วัว จูค์)       ฉันเดินทางไปมหาวิทยาลัยโดยรถยนต์                       

Je vais au travail à pied.            (เฌอ เว โอ ทคา วาย อะ ปิเย่)      ฉันเดินไปทำงาน

*บุพบท en จะใช้กับพาหนะที่เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปได้ เช่น en avion, en bus, en auto, etc. เพราะฉะนั้น บุพบท à จะใช้กับ à vélo, à moto, à pied, etc.