บทที่ 9 : เดือน

Les mois (เล มัว) เดือน

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองประจำวันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วันทั้ง 7 และ เดือนทั้ง 12 เดือนถือป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ในการเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา เนื่องจากในชีวิตประจำวัน ไม่การจะเป็นการนัดหมาย การทำงานการเรียนล้วนแต่ต้องใช้คำศัพท์ดังกล่าวทั้งสิ้น เรามาดูกันดีกว่าว่าในภาษาฝรั่งเศสเค้าเรียกวันทั้ง 7 วัน (ซึ่งเรียนกันไปแล้วกับในบทก่อนหน้านี้) และเดือนทั้ง 12 ว่าอย่างไรกันบ้าง และฝรั่งเศสเราเริ่มต้นวันของสัปดาห์ด้วยวันอาทิตย์เหมือนเรารึป่าวน้า

ในแต่ละเดือนจะ ทำให้คุณได้เรียนรู้ วันสำคัญๆ ของประเทศฝรั่งเศส  การเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจากคำศัพท์ของแต่ละเดือน  ด้วยสำเนียงการท่องที่ไม่ยากจนเกินไปนัก เพราะคุณเองอาจจะต้องใช้งานทุกวัน ซึ่งนอกจากการหัดท่องศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแล้ว ยังจะต้องฝึกการเขียนให้คล่องอีกด้วย

** ฝรั่งเศสเริ่มต้นสัปดาห์ด้วย วันจันทร์ ดังนั้นปฏิทิน (Calendrier กา ลอง ดคิ เย่) ฝรั่งเศสจึงเริ่มต้นวันด้วยวันจันทร์

มกราคม (ฌอง วิเย่)    janvier
กุมภาพันธ์ (เฟ วคิ เย่) février
มีนาคม   (มาค์ซ)     mars
เมษายน     (อา ฟคิล)    avril
พฤษภาคม    (เม)   mai
มิถุนายน    (ฌู แอง)   juin
กรกฎาคม   (ฌุย เย่)    juillet
สิงหาคม   (อุ๊ท)   août
กันยายน      (เซพ ตอง เบคอะ)     septembre
ตุลาคม    (ออค ตอ เบคอะ)   octobre
พฤศจิกายน    (โน วอง เบคอะ)   novembre  
ธันวาคม       (เด ซอง เบคอะ)     décembre      

เดือน

ตัวอย่างประโยคที่สามารถพบเจอบ่อยๆ

Quel jour sommes-nous ?                        (แกล ฌูค์ ซอม นู)           วันนี้วันไร

Nous sommes le lundi 14 décembre.         (นู ซอม เลอ เลิง ดิ กาตอค์ซ เด ซอง เบคอะ) วันนี้วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม

Je pars en vacances en juillet. (เฌอ ปาร์คอองฟาก็องเซ่อ อองชุยเย่)  ฉันไปพักร้อนเดือนกรกฎาคม

Je suis né en avril. (เฌอ สวีเน่อองนาฟริล)  ฉันเกิดเดือนเมษายน

Je finis les études en janvier. (เฌอ ฟินีเลเซตู๊ดออง ชองวิเย่)  ฉันจบการศึกษาในเดือนมกราคม

ข้อควรระวัง

สำหรับการเขียน เดือนในรูปประโยค ให้ใช้ตัวเล็กขึ้นต้นคำนะคะ ไม่ใช้ตัวใหญ่ค่ะ แตกต่างจากภาษาอังกฤษค่ะ