ภาษาเกาหลี

ปัจจุบันประเทศเกาหลีได้กลายเป็นผู้นำในหลายๆด้านทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทำให้ภาษาเกาหลีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เรียนภาษาเกาหลีกับครูดิว ของทางสถาบันเราจะเน้นเป็นหลักสูตรการปรับพื้นฐานภาษาเกาหลี ไล่ระดับขึ้นไปจนถึงภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) โดยจะมีการปรับเนื้อหาการเรียนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ ถึงแม้จะไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ก็สามารถเริ่มเรียนภาษาเกาหลีกับทางสถาบันได้ ด้วยประสบการณ์เรียนภาษาเกาหลีจาก The Cyber University of Korea (한국 사이퍼 대하교) และประสบการณ์สอนภาษามากกว่า 10 ปี ทำให้ครูดิวมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเนื้อหาให้กับนักเรียนและทำให้นักเรียนพูดภาษาที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คอร์สภาษาเกาหลีเบื้องต้น
สอนสด
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน จะเริ่มต้นจากปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดจากการเริ่มเขียนตัวหนังสือ (ㄱ,ㄴ,ㅁ,ㄷ,ㅇ,ㄹ,ㅂ,ㅈ,ㅅ)และการออกเสียงตามสระภาษาเกาหลีให้ถูกต้อง จากนั้นจะเริ่มการสร้างประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารที่จำเป็นต่างๆในการใช้ชีวิต เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมทุกทักษะทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการลงคอร์สรวมสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวกับทางสถาบันและจัดเวลาให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนได้

หัวข้อและหลังไวยากรณ์ในคอร์สภาษาเกาหลีพื้นฐาน
คำศัพท์พื้นฐาน
– 자기소개: Self-introduction การแนะนำตัวเองและการทำความรู้จักเบื้องต้น
– 일상생활: Daily life 1 การใช้ชีวิตในแต่ละวันและคำกริยาพื้นฐานที่จำเป็น
– 물건 사기: Shopping การซื้อของและการสั่งของในสถานที่ต่างๆตามแต่ละสถานการณ์
– 일상생활: Daily life 2 คำศัพท์และคำกริยาเพิ่มเติมในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละช่วงเวลาของวัน
– 위지: Location การบอกทางและแหล่งที่ตั้งของสถานที่
ระดับ
เวลา
วัน
ประเภท
       เบื้องต้น1   10.30-13.00น
อังคาร–พฤหัส
  สด/ออนไลน์
เบื้องต้น1
18.00-20.00น
     พุธ–ศุกร์   สด/ออนไลน์
แกรมมาร์พื้นฐาน
– 주머: Subject
– 을/를: 이/가: 은/는
– 전치사: Proposition
– 기사 작성: Article writing
– 질문 단어: Asking question
– 동사: Verbs พื้นฐาน
– 와/과: And
– 원하다: Want
– 으로/로: From
– คำที่ใช้ในการเชื่อมประโยค
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี