บทที่ 11 : คำศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน

Büro (บือโรสำนักงาน

การเรียนรู้ภาษาเยอรมันด้วยตนเองประจำบทนี้ เราจะมาพูดถึงสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานกัน สิ่งของในสำนักงานชิ้นไหนที่เราเจอบ่อย ๆ บ้าง ว่าแล้วเรามาแลกันเลยดีกว่าจ้า

Tisch    (ทิช)   โต๊ะ
Stuhl   (สตุล)      เก้าอี้     
Bleistift  (ไบล ชะติฟท์)  ดินสอ   
Kuli    (คูลี่)   ปากกา
Radiergummi    (ราเดียร์กุมมี) ยางลบ 
Linial     (ลีนีอาล)     ไม้บรรทัด
Mappe   (มาพ เพ่อะ)     แฟ้มอ่อน
Order        (ออดน่า)     แฟ้มแข็ง    
Kalender     (คาเรนด้า)   ปฏิทิน  
Papier     (พาเพียะ)     กระดาษ
Computer    (คอมพิวท่า) คอมพิวเตอร์    
Klimaanlage   (คลิมา อันลาเกอะ)    เครื่องปรับอากาศ       
Kopiergerät    (โคเพียร์เกเรท)   เครื่องถ่ายเอกสาร     
Drucker   (ดรุคค่า)     เครื่องปริ้นท์    

คำศัพท์ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหลายที่อยู่ในออฟฟิศ

มีประโยคไหนที่จะใช้กับคำศัพท์เหล่านี้ได้บ้าง เช่น

Ich suche einen Hefter. (อิค ซูคเคอะ อายเน่น เฮฟท่า) ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ

Wo ist der Drucker? (โว อีสท์ แดร์ ดรุคค่า) เครื่องปริ้นท์อยู่ไหน

Der Kuli ist auf dem Tisch. (แดร์ คูลี่ อีสท์ เอาฟ์ เดม ทิช) ปากกาอยู่บนโต๊ะ