บทที่ 15 : วัน

Tag (ทาค) วัน

บทเรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเองประจำวันนี้ เราจะมาดูศัพท์เกี่ยวกับวันและช่วงเวลาของวันกันนะคะ ซึึ่งต้องระวังนิดนึงเพราะคำบางคำคล้ายกัน อีกทั้งยังแน่นอนว่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชุดคำศัพท์ของเดือน ประกอบกันด้วยนะคะ ลองมาดูกันดีกว่าค่ะ สำหรัับสััญลักษณ์จุด .. หมายถึงต้องลากเสียงนิดส์นึงนะคะ

Montag   (โมนทาค..)   วันจันทร์ 
Dienstag    (ดีนส..ทาค..)    วันอังคาร   
Mittwoch   (มิทโวค..)   วันพุธ 
Donnerstag      (โดนน่าส..ทาค..)   วันพฤหัสบดี       
Freitag    (ไฟรทาค..)   วันศุกร์       
Samstag    (ซัมส..ทาค..)   วันเสาร์      
Sonntag   (ซอนทาค..)       วันอาทิตย์

วันต่างๆ

ถ้าจะบอกว่าทำอะไรในวันนั้น คนเยอรมันจะใช้คำว่า am (อัม) และตามด้วยวันค่ะ เช่น

Ich arbeite am Montag. (อิค.. อาไบเทอะ อัม โมนทาค..)       ฉันทำงานวันจันทร์

A : Wann gehst du nach Berlin? (วัน เกสท์ ดู นาค.. แบลีน) เธอไปเบอร์ลินเมื่อไหร่

B: Am Freitag. (อัม ไฟรทาค..) วันศุกร์

มาดูศัพท์เกี่ยวกับวันกันต่อเลยค่า

heute     (ฮอยเทอะ)         วันนี้

gestern  (เก๊สทัน)            เมื่อวาน

morgen  (มอเก้น)            พรุ่งนี้ คำนี้ระวังดี ๆ นะคะ ถ้าบอกว่า morgen แปลว่า พรุ่งนี้

แต่ถ้าบอกว่า am Morgen (อัม ม้อเกน) แปลว่า ตอนเช้า

ตัวอย่างประโยค เช่น

Ich arbeite heute nicht. (อิค.. อาไบเทอะ ฮอยเทอะ นิคท์) ฉันไม่ได้ทำงานวันนี้

A: Wann kommst du? (วัน คอมสท์ ดู) เธอจะมาเมื่อไหร่

B: Ich komme morgen. (อิค.. คอมเมอะ มอเก้น) แปลว่า ฉันจะมาวันพรุ่งนี้

แต่ถ้า B ตอบว่า Ich komme am Morgen. (อิค.. คอมเมอะ อัม ม้อเกน) แปลว่า ฉันจะมาตอนเช้า เพราะมีคำว่า am นั่นเอง