บทที่ 17 : สถานที่ตามธรรมชาติ

Natur (นาทัว) ธรรมชาติ

เพราะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันจากธรรมชาติ จะทำให้เราได้มองเห็นภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภู เขา หรือน้ำตก ที่จะทำให้เราได้สนุกกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันอีกมากมาย ที่เราสามาถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Fluss    (ฟลูส)     แม่น้ำ   
Meer   (แมร์) ทะเล   
See   (เซ)    ทะเลสาป      
Wüste     (วืสเทอะ)   ทะเลทราย     
Berg (แบก)      ภูเขา    
Insel      (อินเซล) เกาะ    
Wasserfall    (วาสซ่าฟัล)     น้ำตก    
Schnee   (ชะเน)  หิมะ  
Regen   (เรเกน) ฝน     
Regenbogen  (เรเกนโบเก่น) รุ้งกินน้ำ  
Sonne          (ซอนเนอะ)    พระอาทิตย์      
Mond      (โมนท์) พระจันทร์      

ธรรมชาติ และสถานที่ต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้กับคำศัพท์นี่ได้

Im Winter schneit es viel. (อิม วินท่า ชะไนท์ เอส ฟีล) ในฤดูหนาวมีหิมะตกหนัก

Die Sonne scheint den ganzen Tag. (ดี ซอนเนอะ ชายน์ท เดน กันเซ่น ทาก) แดดออกทั้งวัน

Es regnet. (เอส เรคเน็ต) ฝนตก

Ich gehe gern in die Berge. (อิค.. เกเอ๊อะ แกน อิน ดี แบกเกอะ) ฉันชอบไปเที่ยวภูเขา

Wir machen am See Picknick. (เวีย มาคเค่น อัม เซ ปิ๊คนิก) พวกเราปิกนิคที่ทะเลสาป