บทที่ 18 : ตัวเลข

Die Zahlen (ดี ซาลเล่น) ตัวเลข

บทเรียนภาษาเยอรมันประจำวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญถึงสำคัญที่สุด เพราะตัวเลขเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ วันที่ กี่ชิ้น กี่อัน ราคาเท่าไหร่ จะเห็นได้ว่าตัวเลขนั้นเกี่ยวข้องกับบทสนทนาทั้งหมด ไหนคะ ใครนับเลขแบบเยอรมันเป็นแล้วบ้าง มาลองทวนกันดูอีกทีนะคะ ส่วนใครยังนับไม่เป็น เริ่มเลยค่ะ เอ้า

eins (อายน์ส)      1
zwei   (สวาย) 2
drei  (ดราย) 3
vier   (เฟียร์) 4
fünf   (ฟึนฟ์) 5
sechs (เซ็คส์) 6
sieben   (ซีเบ่น) 7
acht (อัคท์) 8
neun   (นอยน์) 9
zehn (เซน) 10
elf   (เอลฟ์) 11
zwölf  (สเวิฟ) 12
dreizehn  (ดรายเซน)  13
vierzehn (เฟียร์เซน)   14
fünfzehn (ฟึนฟ์เซน)   15
sechzehn (เซ็คสเซน)  16
siebzehn (ซีบเซน)  17
achtzehn (อัคท์เซน)  18
neunzehn (นอยน์เซน) 19
zwanzig (สวานซิค) 20

ตัวเลข 1-20 ในภาษาเยอรมัน

บทนี้เรานับ 1- 20 ก่อนนะคะ จำแค่นี้ให้ได้ก่อนนะคะ

Ich habe ein Auto. (อิค.. ฮาเบอะ อายน์ เอาโท้)   ฉันมีรถยนต์ 1 คัน

Lisa hat 2 Autos.        (ลิซ่า ฮัท สวาย เอาโท้ส)         ลิซ่ามีรถยนต์ 2 คัน

Ich habe eine Schwester (อิค.. ฮาเบอะ อายเนอะ ชะเวสท่า)     ฉันมีพี่สาว 1 คน

Lisa hat 2 Schwestern (ลิซ่า ฮัท สวาย ชะเวสทั่น)                ลิซ่ามีพี่สาว 1 คน

สังเกตว่า พี่สาว 1 คน เราจะพูดว่า eine Schwester (อายเนอะ ชะเวสท่า) ทำไมต้องมี “เนอะ” หลังคำว่า อายน์ ก็เพราะว่า คำว่า Schwester เป็นคำนามเพศหญิงนั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะบอกว่า พี่สาว 1 คน ป้า 1 คน เราจะใช้ว่า eine แทนนั่นเอง