บทที่ 26 : สนามบินและสถานีรถไฟ

Flughafen und Bahnhof (ฟลูกฮาเฟ่น อุนท์ บานโฮฟ) สนามบินและสถานีรถไฟ

คำศัพท์บทนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้เรียนภาษาเยอรมันอย่างมากเลยนะคะ ใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศเยอรมนีหรือประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน น่าจะต้องเจอคำศัพท์เหล่านี้แน่นอน คำกลุ่มนี้ถ้านำไปเรียนรู้กับกลุ่มของการบอกทิศทาง จะทำให้เราชำนาญในการใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ

Abflug (อัพฟลูก) ขาออกที่สนามบิน
Abfahrt (อัพฟาท) ขาออกที่สถานีรถไฟ
Ankunft (อันคุนฟ์ท) ขาเข้า / การมาถึง
einsteigen (อายน์ชะไตเก้น) ชึ้นรถ
aussteigen (เอาส์ชะไตเก้น) ลงรถ
umsteigen (อุมชะไตเก้น) ต่อรถ / เปลี่ยนรถ
Dauer (เดาว่า) ระยะเวลา
Halt (ฮัลท์) หยุด
Gleis (ไกลส์) ชานชาลา
Fahrkartenautomat (ฟาคาเท่น เอาโทมาท) ตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติ
Fahrkarte (ฟาคาเทอะ) ตั๋วรถ
Fahrticket (ฟาทิคเก็ต) ตั๋วรถ
Flugkarte (ฟลูกฮาเฟ่น) ตั๋วเครื่องบิน
Flugticket (ฟลูกทิคเก็ต) ตั๋วเครื่องบิน
Reisezentrum (ไรเสอะเซ็นทรุม) เคาน์เตอร์ขายตั๋วและบริการข้อมูล
Reiseplan (ไรเสอะพลาน) แผนการเดินทาง
Verspätung (แฟชะเฟททุง) ล่าช้า

สนามบิน และ สถานีรถไฟ

ว่าแล้วเรามาดูตัวอย่างกันประโยคนะคะ เช่น

Wo ist Reisezentrum? (โว อีสท์ ไรเสอะเซ็นทรุม) เคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ที่ไหน

Wo ist Gleis 3? (โว อีสท์ ไกลส์ ดราย) ชานชาลาที่ 3 อยู่ตรงไหน

Wo kann ich Fahrkarte kaufen? (โว คัน อิค… ฟาคาเทอะ เค้าเฟ่น) ฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหน

Wo muss ich umsteigen? (โว มูส อิค.. อุมชะไตเก้น) ฉันต้องไปต่อรถที่ไหน (คำตอบมักจะเป็นชื่อเมืองค่ะ)

ถ้าใครจำประโยคไม่ได้ จำเป็นคำ ๆไปก่อนก็ได้นะคะ อย่างน้อยก็จะได้อ่านป้ายได้ถูกเนอะ