บทที่ 27 : ข้อมูล

Information (อินฟอมาซิโยน) ข้อมูล

บทเรียนภาษาเยอรมันบทนี้เราจะมาดูการบอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ ว่าเวลาเราพูดถึงตัวเอง หรือมีใครถาม หรือแม้แต่การกรอกแบบฟอร์มง่ายๆ เราจะได้เข้าใจพูดหรือเขียนได้ถูกค่ะ เป็นบทที่สำคัญมากที่เดียว เพราะเราต้องการความช่วยเหลือ หรือหลงทาง เราสามารถบอกข้อมูลของเราให้กับผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้

Vorname
(ฟอนาเมอะ)
ชื่อจริง
Nachname
(นาคนาเมอะ)
นามสกุล
Familienname
(ฟามิเลียนนาเมอะ)
นามสกุล
Geschlecht
(เกชะเลคท์)
เพศ
Familienstand
(ฟามิเลียนชะตัน)
สถานะครอบครัว
ledig
(เลดิค..)
โสด
verheiratet
(แฟไฮราเทท)
แต่งงานแล้ว
geschieden
(เกชีเด้น)
หย่าร้าง
Adresse
(อะเดรสเสอะ)
ที่อยู่
Straße
(ชะตราสเสอะ)
ถนน
Stadt
(ชะตัด)
เมือง
Land
(ลันท์)
ประเทศ
Geburtsort
(เก บวทส์ออท)
สถานที่เกิด
Wohnort
(โวน ออท)
สถานที่อยู่อาศัย (มักจะหมายถึงเมือง)
Email-Adresse
(อีเมลอะเดสเสอะ)
ที่อยู่อีเมล
Telefonnummer
(เทเลโฟนนุมม่า)
เบอร์โทรศัพท์

คำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

เรามาดูตัวอย่างประโยคเวลาเราบอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ

Mein Vorname ist Ladda. (มายน์ ฟอนาเมอะ อีสท์ ลัดดา) ชื่อจริงของฉันคือลัดดา

Mein Nachname ist Rakthai. (มายน์ นาคนาเมอะ อีสท์ รักษ์ไทย) นามสกุลของฉันคือรักษ์ไทย

Ich bin verheiratet. (อิค.. บิน แฟไฮราเทท) ฉันแต่งงานแล้ว

Meine Adresse ist …. (มายเนอะ อะเดรสเสอะ อีสท์ …) ที่อยู่ของฉันคือ ….