บทที่ 28 : สภาพอากาศ

Wetter und Jahreszeiten (เวทท่า อุนท์ ยาเรสไซเท่น) สภาพอากาศและฤดูกาล

บทเรียนภาษาเยอรมันประจำวันนี้ อาจจะเป็นบทต่อเนื่องจากการทักทาย นั่นคือเมื่อเราจะชวนคนเยอรมันคุย ถ้านึกหัวข้อไม่ออก ชวนคุยเรื่องสภาพอากาศต่อเลยก็ได้นะคะ สภาพอากาศที่เยอรมันและที่ไทยแตกต่างกันมากอยู่ ลองดูกันนะคะ

Regen (เรเก้น) ฝน
Sсhnее (ชะเน) หิมะ
Wind (วินท์) ลม
NebeI (เนเบล) หมอก
sonnig (ซอนนิค..) แดดออก
windig (วินดิค..) ลมแรง
troсken   (ทรอคเค่น) แห้ง
feucht (ฟอยคท์) ชื้น
wаrm (วาม)  อุ่น
heiß (ไฮส์) ร้อน
kühl (คืล) เย็น
kalt (คัลท์) หนาว
Winter   (วินท่า) ฤดูหนาว
Frühling (ฟรือลิง) ฤดูใบไม้ผลิ
Sommer (ซอมม่า) ฤดูร้อน
Herbst (แฮบสท์) ฤดูใบไม้ร่วง

สภาพอากาศ

สำหรับตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการบอกสภาพอากาศนะคะ ถ้าต้องการที่จะฟังให้คล่องกว่านี้ เราสามารถเปิดโทรทัศน์แล้ว พยายามฟังตอนช่วงพยากรณ์อากาศได้เลยค่ะ

Die sonne sсheint. (ดี ซอนเนอะ ชายน์ท) แดดออก

Es schneit. (เอส ชะไนท์) หิมะตก

Es regnet. (เอส เรคเน็ต) ฝนตก

Es ist warm. (เอส อีสท์ วาม) อากาศอุ่น ๆ

Es ist sehr kalt. (เอส อีสท์ แซ คัลท์) หนาวมาก

ลองนำไปจำดูนะคะ ถ้าเราจะต้องพูดถึงสภาพอากาศที่ไทย ทุกคนคงจะจำคำว่า heiß (ไฮส์) ได้แน่นอนเลย ใช่มั้ยคะ