บทที่ 8 : ยานพาหนะ

Fahrzeuge (ฟาซ้อยเกอะ) ยานพาหนะ

บทเรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเองประจำวันนี้ เราจะพูดถึงยานพาหนะ ว่าแต่ละอย่างเรียกว่าอย่างไรกันบ้าง

Auto (เอาโท) รถยนต์
Fahrrad   (ฟาราท)      จักรยาน
Bus     (บุส)      รถเมล์
Motorrad    (มอทอร์ราท)     มอเตอร์ไซค์
Hubschrauber (ฮุบชะเราบา)   เฮลิคอปเตอร์
Flugzeug (ฟลูกซอยค์)     เครื่องบิน
Zug      (ซูก)       รถไฟ   
Boot           (โบ้ท)    เรือ
U-Bahn      (อูบาน)      รถไฟใต้ดิน
Hochbahn    (โฮคบาน)       รถไฟลอยฟ้า อย่าง BTS ของเรา ก็เรียกว่าโฮคบานได้
Straßenbahn    (ชะตราสเซ่นบาน)   รถราง

ถ้าเราต้องการอะไร เราสามารถขึ้นต้นว่า Ich brauche ….. (อิค.. เบราเคอะ …… ) ได้เลย และแน่นอนว่าใช้กับยานพาหนะได้ด้วย

ยานพาหนะในภาษาเยอรมัน

Ich brauche ein Taxi.  (อิค เบราเคอะ อายน์ ทักซี่) ฉันต้องการแท็กซี่

Ich fahre mit dem Zug. (อิค ฟาเรอะ มิท เดม ซูก) ฉันนั่งรถไฟไป

Ich fahre mit dem Auto. (อิค ฟาเรอะ มิท เดม เอาโท) ฉันขับรถไป

Ich kann nicht Fahrrad fahren. (อิค คัน นิคท์ ฟาราท ฟาเร่น) ฉันขี่จักรยานไม่เป็น

 

ถ้าจะถามว่า คันไหน ให้ใช้ว่า Welcher …… (เวลช่า ….. ) ได้เลยค่า

Welcher Bus fährt zum Bahnhof? (เวลช่า บุส แฟท ซูม บานโฮฟ) รถเมล์คันไหนไปสถานีรถไฟบ้าง