สถาบันติว CU-TEP Acknowledge Centre


เรียน CU-TEP


เรียน CU-TEP กับสถาบันเน้นการเสริมพื้นฐาน และการทำข้อสอบ CU-TEP ที่หลากหลาย

เรียน CU-TEP กับ สถาบันของเรา ซึ่งเปิดสอนมากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนรวม หรือการติวแบบตัวต่อตัว ด้วยฐานข้อสอบเก่าที่หาไม่ได้ในที่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือหลักสูตร เราใช้ประสบการณ์ ความพยายาม แรงผลักดันจากความสำเร็จของนักเรียน รุ่นต่อรุ่น ทำให้สถาบันของเราเป็นตัวจริงของการพาน้องๆเข้าจุฬา คอร์สของสถาบัน Acknowledge จะเน้นที่การสอน ทั้งสามส่วนที่จะให้ความสำคัญเท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของ Writing (20 ชั่วโมง) Reading Comprehension (20 ชั่วโมง) และ Listening (20ชั่วโมง) อีกทั้งยังเป็นการติวแบบกลุ่มเล็ก สอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆได้อย่างทั่วถึง สามารถทำคะแนนได้ดีในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ในแต่ละปี นักเรียนของเราได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน มีให้เห็นเป็นประจำ สามารถเข้าเรียนในจุฬาได้เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไป เกณฑ์ขั้นต่ำที่น้องๆควรจะต้องสอบให้ได้คือ 75 คะแนน ในคณะทั่วๆไป สำหรับการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงนั้น จำเป็นที่จะต้องเน้นให้ครบทั้งสามส่วน ต้องทำคะแนนให้ได้ดีพอๆกันจะไปละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ เราจึงเน้นไปที่การสอนทั้งสามส่วนทั้งหมด


คอร์ส CU-TEP สอนสด และ ออนไลน์

คอร์ส CUTEP มีเรียน 2แบบ ให้เลือก มาเรียนที่สถาบัน หรือ ออนไลน์ ราคาแค่เพียง 12500/60ชม

วันเริ่ม
เวลา
วัน
ประเภท
      17 กย 2566 9.00-16.00น       อาทิตย์     สอนสด
   7 ตค 2566 8.30-13.00น เสาร์ อาทิตย์ ออนไลน์      

หมายเหตุ

  • สำหรับคอร์สวันเสาร์จะเป็นอาจารย์ 3 คน ติวแยกในแต่ละ PART และเป็นอาจารย์คนไทยที่ชำนาญเฉพาะทางทั้งหมด
  • หากผลการสอบไม่ได้ถึงที่ 80 คะแนน สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้อีกหนึ่งรอบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีเงื่อนไขของความตั้งใจที่จะต้องโดนประเมินจากอาจารย์ด้วยนะครับ
  • มีการทำ ข้อสอบเก่า ที่จะหาไม่ได้ที่สถาบันอื่น และเป็นข้อสอบเก่าที่ไม่ได้เอามาจากในหนังสือที่วางขาย
  • สถาบันเราสอนอย่างเดียว ไม่ได้ดำเนินการสมัครสอบให้นะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน CU-TEP ตัวต่อตัว สามารถจัดวันเวลาเรียนได้เองเลยครับ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนก็จะเป็นทีมเดียวกับที่ลงสองคอร์ส
  • ในกรณีเปิดคอร์สเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
  • ในกรณีดรอปคอร์ส (พักการเรียน) นักเรียนจะต้องชำระค่าดรอปคอร์ส 1,500 บาท
  • สำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัว ถ้าขาดการติดต่อเกินสามเดือนถือว่าสละสิทธิ์

แนวทางการติว CU-TEP


แนวทางการสอน writing cutep ของสถาบันของเราWriting โดยส่วนใหญ่แล้ว การเขียนถือเป็นลักษณะของข้อสอบ ที่ผู้สอบมักจะไม่มีความชำนาญอันเนื่องมาจาก ตัวของผู้สอบไม่เกิดความเข้าใจ ในหลักภาษามาตั้งแต่ต้น ข้อสอบการเขียนของ CU-TEP นั้นมุ่งประเด็นไป เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ในเรื่องของกฎไวยากรณ์ และโครงสร้างที่ถูกต้องของภาษาเป็นหลัก โดยรูปแบบของข้อสอบ คือการหาจุดที่ผิดของไวยากรณ์ (Error Identification) ซึ่งปรากฎอยู่ในประโยคข้อสอบทั้ง 30 ข้อที่กำหนดให้ ดังนั้น ด้วยความยากของข้อสอบและเวลาที่มีเพียงครึ่งชั่วโมง ผู้สอบจึงเกิดความกังวล และเกิดความประหม่าอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงในท้ายที่สุดก็จะจบลงที่คะแนนในส่วนนี้ จะไปดึงคะแนนในส่วนอื่นให้ตกลงมาอีกด้วย ด้วยการเรียนที่เข้มข้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา น้องๆจะสามารถวางใจได้ถึงความรู้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของการทำข้อสอบการเขียนประเภทนี้ เนื่องด้วยเราให้เวลา ในการ เรียน CU-TEP ของส่วนนี้ถึง 20 ชั่วโมง สำหรับในส่วนของการสอนนั้น น้องๆจะได้รับความรู้ทางไวยากรณ์ ตั้งแต่ส่วนที่ง่ายที่สุดไล่ไปจนถึงส่วนที่ยากขึ้นไปตามลำดับของแบบฝึกหัด ที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์

คอร์สของสถาบันเราสอนครบโดยอาจารย์คนไทยสามคน

ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานไวยากรณ์ ที่อาจหลงลืมไป และเพิ่มพูนไวยากรณ์ใหม่ที่ยากแก่การเข้าใจ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ภายในเวลา 20 ชั่วโมงนี้ น้องๆมั่นใจได้เลยว่า จะได้รับความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอน และกลเม็ดเคล็ดลับ ที่สามารถนำไปผนวกใช้ได้จริง ในเวลาที่ต้องเจอกับข้อสอบจริงๆ จุดประสงค์ในการจัดชั้นเรียนของสถาบันเรามีเพียงเพื่อ ต้องการช่วยเหลือน้องๆทุกคน ให้ประสบความสำเร็จในการสอบ อีกทั้งด้วยความตั้งใจจริง ของเหล่าอาจารย์ที่รักในการติวหนังสือ สถาบันแห่งนี้จึงต้องการให้น้องๆทุกคน เชื่อว่าเราพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดัน ให้น้องๆทุกคนไปถึงสิ่งที่มุ่งหวังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการทำข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของการเขียน เหล่าอาจารย์ของเรา อยากให้น้องๆทุกคนมั่นใจที่วางใจให้เราปูทางให้สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างที่หวังเอาไว้ เพราะความสุขของผู้ให้คือความรู้สึกดีใจของผู้รับ

แนวทางการสอน reading ของสถาบันของเราReading Comprehension จุดประสงค์หลักของข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ ต้องการจะวัดความสามารถในการแปลบทความ เชิงวิชาการซึ่งมีความสลับซับซ้อนของภาษาอังกฤษ และต้องการจะประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความของผู้สอบ อีกด้วย ดังนั้นหัวใจสำคัญ ของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบคือ ผู้สอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับ หลักภาษาอังกฤษที่จำเป็น รวมถึงผู้สอบต้องมีองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อการจินตนาการให้เห็นภาพในขณะที่กำลังอ่านบทความ และที่สำคัญที่สุด ผู้สอบต้องมีคลังศัพท์จำนวนมาก ซึ่งสะสมไว้ในตัวไม่ว่าจะมาจากการท่องจำ หรือจากการนำไปใช้จนเกิดความเคยชิน อย่างไรก็ตามหากเป็นการ เรียน CU-TEP Listening ในชั้นเรียนอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอในการทำคะแนนสูงๆในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสกิลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาในการสะสมทักษะ นั่นคือ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องไปทบทวน ดูหนังฟังเพลง ที่จะสามารถฝึกฝนสกิลนี้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมขึ้นไป

หลักสูตรของสถาบันของเราจะให้เวลากับส่วนของการอ่านเพื่อความเข้าใจนี้ถึง 20 ชั่วโมง ซึ่งด้วยจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมนี้ นักเรียนทุกท่านสามารถทำความรู้จัก และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบการอ่านได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแนวบทความของข้อสอบและรูปแบบบทความที่สถาบันได้เตรียมเอาไว้นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความประหม่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับบทความทางวิชาการ ที่มีความสลับซับซ้อนของภาษา อาทิเช่น บทความทางเศรษฐกิจ บทความทางการศึกษาเชิงงานวิจัย บทความทางการแพทย์ และบทความทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยลักษณะการติวที่เน้นถึงความค่อยเป็นค่อยไป และความเข้มข้นของคำศัพท์ น้องๆจะสามารถทำความเข้าใจ บทความทุกประเภท ซึ่งจะไล่ลำดับจากบทความที่ง่าย ไปจนกระทั่งถึงบทความที่ยาก และด้วยคำศัพท์ที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้ว ว่าสมควรถูกนำไปใช้ในห้องสอบ น้องๆจะทยอยเรียนรู้คำศัพท์ที่ออกสอบผ่านแนวทางการท่องจำที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการทบทวนคำศัพท์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้เกิดความคุ้นตา และสามารถเรียกใช้ในครั้งต่อไปได้ทันที

 

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

สามารถเข้าไปดูรายละเอียด เกี่ยวกับการสอบ CU-TEP เพิ่มเติมได้โดยตรงที่ จุฬา กันอีกทางได้เลยครับ

เรียน CU-TEP ที่ไหนดีกับสถาบัน Acknowledge ด้วยทีมติวซึ่งเป็นครูคนไทยที่ชำนาญเฉพาะทาง สอนครบทั้ง 3 ส่วน ไม่ว่าจะเป็น Writing , Reading และ Listening พร้อมแนวข้อสอบที่ตรงแนว CU-TEP สอนสด คลาสเล็ก เข้าใจง่าย ดูแลทั่วถึง ซักถามได้ตลอด