เรียน IELTS คอร์สสอนสดครบ 4 Skills

เรียน ielts ของสถาบันเราเน้นการสอนสด รับรองผล อาจารย์สี่ท่าน

เรียน IELTS ระยะยาว 70 ชั่วโมง มีการปูพื้นฐานระหว่างการเรียน ที่สำคัญคืออาจารย์คนไทยทั้งหมด  4 ท่าน กับประสบการณ์สอน IELTS มากว่า 8 ปี (ว่างๆก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนกับคนไทย แล้วจะรู้ว่าหนูจะเรียนรู้เรื่องตลอดๆ งานนี้เฟิร์ม) สอนไปกันอย่างช้าๆ ค่อยๆสร้างความมั่นใจ อีกทั้งพร้อมลากกันไปทำโจทย์ แต่ระวังการบ้านให้ดี เพราะงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ (แบบว่าการบ้านเพียบ) แต่ที่ผ่านมาผลการตอบรับของเราสอบผ่านกันเพียบจริง อะไรจริง (แต่ก็ทำการบ้านเหนื่อยจริง) พบกับคำตอบสุดท้ายกับการ เรียน IELTS ที่ไหนดี ราคาถูกกับสถาบันเรานะครับ

การติวในส่วนของการพูดSpeaking เน้นความคิดที่จำเป็นต้องสรุปรวบยอด มีการจัดหมวดหมู่ข้อสอบที่เป็นฟอร์มที่ออกบ่อยๆ รวมถึงการ discussion ที่จะต้องนำความคิดของคนอื่นๆมาช่วยกัน Brain Stroming เน้นการแก้ไขจุดอ่อนในส่วนที่ผู้เรียนไม่ถนัด ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่างๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนถึงวิธีการเรียบเรียงและการจัดระบบความคิด ให้มีความสอดคล้อง และแสดงความคิดเห็นได้ออกมาชัดเจน อย่างไรก็ตามสถาบันของเราได้มีการสอนหลักไวยากรณ์ที่จำเป็น สำหรับการ Speaking อีกด้วย

การเรียนในส่วนของการอ่าน และการฟังReading และ Listening ผู้เรียนจะถูกฝึกฝนอย่างเข้มข้นให้สามารถสร้างภาพ และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาของแต่ละบทความ ที่กำลังอ่านอยู่ โดยผู้เรียนจะได้รับชุดคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และเทคนิคในการเดาคำศัพท์ที่ไม่รู้จากบริบท โดยในส่วนของการฟังจะให้มีการฟังจากเทปเสมือนจริง และการสนทนาที่หลากหลายรูปแบบ รู้ถึงวิธีในการจับประเด็นสำคัญ การนึกภาพถึงเหตุการณ์ในขณะนั้นๆ การจับความรู้สึกของผู้พูด รวมถึง Techniques การจับใจความ

การติวด้านการเขียนบทความในข้อสอบ ieltsWriting เน้นการทำแบบฝึกหัดที่ตรงแนวข้อสอบ โดยเราสอนให้เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงประสิทธิภาพ เขียนบทความออกมาแล้ว ถูกหลักไวยากรณ์ สื่อความหมาย สอดคล้อง ชัดเจน มีการใช้ศัพท์และสำนวนที่ถูกต้อง มีการใช้คำเชื่อมที่ทำให้ประโยคไพเราะและน่าคล้อยตาม โดยจะเน้นที่การจัดระบบความคิด การหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่บรรยายออกมา

 


คอร์ส IELTS


สถาบันสอนทั้งคอร์สเรียนรวม และ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการลงคอร์สรวมสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวที่สถาบัน   มีข้อดีอยู่ตรงที่จัดเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดคอร์สเรียนรวม

มีสองแบบโดยจะเรียนสัปดาห์ละวันคือเรียนทั้งวันของวันเสาร์ และเรียนสัปดาห์ละสามวัน คือเรียนทุกๆวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ อาจารย์คนไทย 4 ท่าน คลาสเล็ก เอาใจใส่ สอบถามได้ทั้งภายใน และะภายนอกห้องเรียน จะเรียน 70 ชั่วโมง ราคา 13,500 บาท

วันเริ่ม
เวลา
วัน
ราคา
20 กค. 2563
08.45-17.00
จันทร์ พุธ ศุกร์
13,500
4 กค. 2563
08.45-17.00
เสาร์
13,500
24 สค. 2563
08.45-17.00
จันทร์ พุธ ศุกร์
13,500
25 กค. 2563
08.45-17.00
เสาร์
13,500
28 กย. 2563
08.45-17.00
จันทร์ พุธ ศุกร์
13,500
22 สค. 2563
08.45-17.00
เสาร์
13,500

หมายเหตุ

  • เป็นการสอนสด กลุ่มเล็กไม่เกิน 9-10 คน เปิดโอกาสในการซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน แต่หากนักเรียนไม่ได้มาเรียน ทางสถาบันจะไม่ได้โทรแจ้งกับทางผู้ปกครองนะครับ แต่ถ้าผู้ปกครองต้องการทราบเกี่ยวกับการเรียนของน้องก็สามารถโทรมาติดต่อ สอบถามได้ตลอดๆครับ
  • ค่าเอกสารฟรีตลอดการเรียน ราคาของสถาบันไม่มีหมกเม็ด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าลงทะเบียน
  • สอบไม่ผ่าน 6.5 เรียนคอร์สต่อไปได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ เราจะมีการเช็คชื่อ ตรวจการบ้าน ดูความตั้งใจประเมินผ่านจากอาจารย์ด้วยนะครับ
  • นอนและพักผ่อนกันมาเยอะๆหน่อยครับ และเนื่องจากว่าต้องเรียนวันละ 7 ชั่วโมง ดังนั้นตอนพักเที่ยงน้องๆผู้หญิงอาจจะต้องรีบทานข้าวกันนิดนึง


IELTS คือ


IELTS  ย่อมาจากคำว่า (International English Language Testing System)  ซึ่งเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาหรือเรียนต่อ และเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ ผู้ที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ ซึ่งการสอบ IELTS  ก็เพื่อเป็นการทดสอบทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่อยู่ในส่วนของวิชาการ ซึ่งมีความยากกว่าระดับภาษาที่ใช้การสนทนากันทั่วไป

จุดประสงค์ในการสอบ

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ จะต้องมีความพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง  ซึ่งในการ IELTS  เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของการวัดผลและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้สอบ IELTS   เพราะการไปศึกษาต่อต่างประเทศในปัจจุบันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ง่าย ด้วยมาตรฐานต่างๆ  จากการวัดระดับของทักษะ ที่เป็นตัวออกมาชี้วัดผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้ ซึ่งจุดประสงค์ในการสอบ IELTS  เพื่อใช้สอบก็เพื่อวัดระดับความ สามารถในการสื่อสาร เพื่อที่จะบอกให้ทราบว่าคุณสามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้ดีในระดับไหน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการบวกกับทักษะในการสื่อสารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องใช้ทุกอย่างในการสื่อสารนั่นเอง

ใช้ทดสอบอะไร ??

IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อชนิดเดียวที่ให้ความสำคัญ ต่อการใช้ภาษาอังกฤษของการใช้ทักษะต่างๆ โดยเป็นการให้คะแนนทักษะแยกจากกัน ซึ่งสามารถวัดผลได้ชัดเจนแม่นยำ ด้วยระดับความสามารถในการใช้ภาษาที่แท้จริงของผู้สอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การพูด และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนของทักษะทั้งหมด  โดยลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9  ระดับ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า เป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษา อังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ทำให้การ ติว IELTS จึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหากวัดระดับได้ระดับอยู่ที่ 1  ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ส่วนระดับที่  9 คือ ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนสูงในระดับนี้ หรือผู้ที่สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของการสอบ

การสอบวัดระดับที่แบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามระดับการศึกษาที่ ซึ่งเป็นการวัดผลที่ช่วยให้สถานศึกษามีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับ ความสามารถเฉพาะของผู้เรียน หรือนักศึกษาแต่ละคน ด้วยการพิจารณาของการวัดระดับการศึกษาด้วยข้อสอบทั้ง 2 ชุด คือ

  • Academic Module เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเรียนสูงกว่าในทุก ๆ สาขา
  • General Training Module เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นแบบหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งบางสถาบันสอนภาษาต้องการให้ผู้ที่สมัครเรียนสอบแบบแรก ที่จะทดสอบความยากง่ายของสาขาวิชา ที่ผู้สมัครจะต้องสอบถามโดยตรงจากทางสถาบันการศึกษานั้น ๆ
  • ในกรณีเปิดคอร์สเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี 
  • ในกรณีดรอปคอร์ส (พักการเรียน) นักเรียนจะต้องชำระค่าดรอปคอร์ส 1,500 บาท

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม

IELTS Tips

เทคนิคในส่วนของ Listening

เทคนิคในส่วนของ Reading

เทคนิคในส่วนของ Writing

เทคนิคในส่วนของ Speaking

เคล็ดลับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เรียน IELTS ที่ไหนดี กับสถาบัน Acknowledge ติวด้วยครูคนไทยทั้งหมด ครบทั้งสี่ท่าน สอนสดครบ 4 ส่วน คลาสเล็กซักถามได้ตลอด ราคาไม่แพง ดูแลอย่างทั่วถึง อีกทั้งการติว ตัวต่อตัว เลือกวันเวลาเรียนเองได้