สถาบัน Acknowledge


เรียน IELTS Writing


เรียน Writing กับพี่ป๊อบอาย ไม่ว่าจะเป็น IELTS SAT งานนี้เอาอยู่

เรียน IELTS Writing  กับสถาบัน Acknowledge เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ IELTS หรือ บททดสอบภาษาอังกฤษระดับสูงชนิดอื่น ๆ เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและทดลองทำแบบทดสอบฉบับจริง ผู้เรียนยังได้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษหลายท่าน ยกตัวอย่างโดยเฉพาะ การฝึกและเรียนรู้งานเขียนเชิงวิชาการ

“งานเขียน” ถือเป็นงานศาสตร์และงานศิลป์ควบคู่กัน เพราะนอกจากผู้เขียนจะต้องมีความรู้และความสามารถในสิ่งที่กำลังจะเขียน ผู้เขียนยังต้องมีทักษะในการเรียบเรียง การอธิบาย และการใช้ภาษาที่เหมาะสมสำหรับงานเขียนด้วย โดยเฉพาะสำหรับงานเขียนเชิงวิชาการ ( Academic Writing ) เนื่องจากผู้เขียนจำเป็นต้องมีทั้งองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดที่ชัดเจน มีทั้งเหตุมีผลที่น่าเชื่อถือ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ มีทักษะด้านภาษาที่ถูกต้อง สวยงาม และเหมาะสม ระดับที่สามารถสร้างทั้งความรู้ และความประทับให้แก่ผู้อ่านได้

คอร์ส IELTS ที่เพิ่งจบไปงานเขียนเชิงวิชาการในปัจจุบัน มีบทบาทมากในวงการการศึกษา และวงการธุรกิจหลากหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในบทบาทที่ชัดเจนที่สุดคือ ใช้สำหรับการสอบเข้า และสอบวัดความรู้ความสามารถในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น สอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นแนวหน้า และสอบวัดทักษะการใช้ภาษาชั้นสูง อันได้แก่ IELTS  TOELF และ SAT

 

การใช้ภาษาที่ดี เป็นเหมือนใบเบิกทางในวงการการศึกษา เพราะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง สวยงาม และรัดกุม คือหนึ่งในความสามารถที่ดีของผู้ที่มีการศึกษา ดังนั้น ในการสอบวัดระดับการใช้ภาษา ผู้เขียนจึงต้องมีความเจนจัดในทักษะการประพันธ์ มีความรอบคอบในการเลือกใช้คำ และมีความรู้ลึกซึ้งในระบบของภาษา สำหรับการสอบ IELTS ( การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ) ผู้เขียนจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีในการเขียน การใช้ภาษา และการแสดงเหตุและผล เพราะทุกคำศัพท์ที่ปรากฏในงานเขียน จะบ่งบอกทักษะหลากหลายด้านของผู้เขียน ว่าเหมาะสมจะเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือไม่


Writing ตัวต่อตัว


Writing ตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มกันมาเองนักเรียนในกลุ่มที่จำเป็นต้องเรียน Writing ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเฉพาะ จากประสบการณ์ที่สถาบันเจอมา มักจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเขียนรายงานส่งอาจารย์ รวมถึง กลุ่มวัยทำงานที่จำเป็นต้องเขียนส่งบอส หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ อีกกลุ่มเป็นกลุ่มนักเรียนที่ต้องการ Writing สำหรับเน้นการสอบเข้า ไม่ว่าจะเป็น Writing IELTS SAT  หรือ TOEFL ดังนั้น การเรียน IELTS Writing กับสถาบันนั้นจะเป็นแบบตัวต่อตัวเท่านั้น 

น้องเคนเต้สถาบัน Acknowledge ของเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม การเพิ่มทักษะความสามารถ และการไปถึงเป้าหมายแห่งการสำเร็จของผู้เรียน Writing ทุกท่าน เราพร้อมร่วมสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจไปพร้อมกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราต้องการจากผู้เรียนทุกท่านคือ ความตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร และความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะสถาบันของเราพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกท่านอย่างเต็มที่ แต่พวกเราก็ต้องการความพร้อมของทุกท่านเช่นกัน อาจารย์ของพวกเราทุกคนยินที่จะช่วยเหลือพวกท่าน ขอแค่ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะเรียนรู้ของตัวพวกท่านเอง ทั้งนี้ความขยันในการท่อง และการเรียนรู้เป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่ง


การ Writing ในแบบ IELTS


ครูป๊อบพร้อมในการให้ความรู้กับพวกเด็กๆสำหรับการสอบ IELTS ( Academic Test ) ผู้เข้าสอบจะถูกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ในการสอบเขียน ผู้สอบจะถูกวัดระดับความสามารถทางภาษาได้ชัดเจนและลึกซึ้งที่สุด ถึงระดับที่บางมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต้องการคะแนนสอบงานเขียนที่ห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือบางแห่งต้องการเฉพาะคะแนนเขียนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะ งานเขียนจะบ่งบอกทักษะทางภาษาหลากหลายด้าน ทั้งในเรื่องของการสร้างประโยคที่ถูกต้อง ( Grammatical Accuracy ) เรื่องของการสรรคำศัพท์ ( Lexical Choices )  เรื่องของการตอบโจทย์และการใช้เหตุผล ( Task Response ) และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ เรื่องของทักษะสำหรับการเรียบเรียงการประพันธ์ ( Cohesive and Cohesion )

การวัดระดับทางภาษาทั้งสี่ด้านในงานเขียนจึงกลายเป็นข้อมูลบ่งชี้ว่า ผู้เข้าสอบมีทักษะด้านงานเขียนลึกซึ้งระดับใด และสามารถอธิบายบทความในเชิงวิชาการได้หรือไม่ ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่ว่า ผู้สอบบางท่านอาจจะพลาด หรือสอบไม่ผ่าน จึงมีอยู่สูง เพราะฉะนั้น การเตรียมสอบที่ดี การมีความรู้ความเข้าใจรอบด้าน และมีผู้ชี้แนะที่มีความเชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในสายวิชาการ และสายการทำงานที่จำเป็นต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ

โครงสร้างงานเขียนที่ถูกต้องหลักสูตรงานเขียนเชิงวิชาการในคอร์สไอเอลนั้นจะเน้นหนักในการอธิบายโครงสร้างงานเขียนที่ถูกต้อง การเลือกใช้คำศัพท์ที่อยู่ในวงวิชาการ การเรียนรู้การใช้พจนานุกรม โดยที่ทั้งหมดนี้ อาจารย์ของเราแต่งตำราเองทั้งหมด เอกสารประกอบการสอนทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการสอนละเอียดลึกซึ้ง เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐาน ทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น และการเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้อง จนถึงการรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดและเขียนคำตอบออกมาได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบส่วนที่หนึ่ง ( Infographic Description ) และส่วนที่สอง ( Opinion Writing )

ข้อสอบทั้งสองส่วนของ IELTS มีความแตกต่างกันในส่วนของการเขียนและการเรียบเรียงเรื่องราว ในส่วนแรก ผู้ทดสอบจะต้องมีความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจภาพหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพได้อย่างลึกซึ้ง แล้วสามารถอธิบายภาพดังกล่าวออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อบ่างเฉียบคมและแม่นยำ ซึ่งทางอาจารย์ของเราที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ จะถ่ายทอดองค์ความรู้หลัก และกลเม็ดเคล็ดลับ รวมถึงกรอบงานเขียนที่ผู้เรียน Writing จะสามารถนำไปใช้ได้เลย ในส่วนของงานที่สอง ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิธีการนำเสนอเหตุและผลเพื่อใช้แสดงความคิดเห็นต่อโจทย์ที่กำหนด และได้อ่านงานเขียนจำนวนมากที่เป็นฝีมือของศิษย์เก่าจากสถาบันของเราซึ่งสอบผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ อาจารย์ของเราจะติดตาม ตรวจงานเขียนของผู้เรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกเขียน และได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตน


อุปสรรคในการ Writing


อุปสรรคที่จะทำให้การเขียนไม่ประสบความสำเร็จปกติแล้วอุปสรรคในการ Writing จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ อย่างแรกคือในส่วนของไอเดีย หรือการให้เหตุผลในแนวความคิด นั่นคือ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษแต่เกี่ยวกับเหตุผลทางความคิดที่ให้เหตุผลไม่ออก เช่น คุณคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาจราจรด้วยการสร้างรถไฟฟ้า นักเรียนที่ขาดส่วนนี้ ก็จะให้เหตุผลไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม มัวแต่เอ้อ อ้า อึ้ง สำหรับการจะผ่าน อุปสรรคส่วนนี้ไปได้นั้น อาจจะต้องเริ่มจากการอ่านหนังสือเยอะๆ หรือไม่ก็หนังสือพิมพ์ วารสาร อะไรก็ได้ที่เป็นการฝึกการให้เหตุผล และคิดตาม เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดต่างๆ ที่มีคนเข้ามาระดมความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งๆเป็นประจำก็ทำได้

อย่างที่สองเป็นเรื่องของความรู้ นั่นก็คือ เรามีเหตุผลอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้ว แต่ เราไม่สามารถจะนำมาเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ได้อย่างไร ตรงนี้จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษล้วนๆแล้วครับ สามารถแยกย่อยให้ละเอียดลงได้อีกนั่นคือ

  • การไม่เข้าใจโครงสร้างของประโยค และกาลเวลา เราจะเห็นได้ว่าในโครงสร้างของภาษาไทยเรานั้น เราจะเรียงคำเป็นคำๆไปเรื่อยๆ เช่น พวกเราไปกินข้าวกัน หรือ พรุ่งนี้พวกเราไปกินข้าวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาษาไทยเรานั้นเรียงคำและไม่เปลี่ยนคำกริยาไปตามเวลา นั่นก็คือ ไทยเราไม่มี Tense นั่นเอง แต่ในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้ว ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องใช้ Tense ให้ถูก เพราะการใช้แบบผิดๆ จะมีความหมายที่เพี้ยนไปมาก อีกทั้งตำแหน่งของคำนั้นๆ ต่างก็ต้องเป็นไปตามตำแหน่งที่ถูกต้องด้วย
  • ไม่สามารถใช้คำที่เหมาะสม หรือการใช้สำนวนผิด สำหรับการสอบในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ SAT เราจะเห็นได้ว่า คำศัพท์ หรือระดับความยากของศัพท์นั้นๆจะบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการเขียนออกมา อีกทั้งการใช้ศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันแต่หลากหลายแตกต่างกันออกไป หากเราสามารถเขียนศัพท์ได้ดี และใช้สำนวนที่ถูกต้อง ถูกตามสถานการณ์ ก็จะเพิ่มคะแนนได้มาก (แต่ประโยคต้องเขียนได้ถูกโครงสร้างด้วยนะครับ)
  • การลดรูปประโยค และรวมประโยค เราจะเห็นได้ว่าหากเป็นภาษาไทย เราบอกกับเพื่อนว่า เมื่อวานฉันไปกินข้าวที่ร้านเอ็มเค แต่วันนี้ฉันไปกินข้าวที่เคเอฟซี พรุ่งนี้ฉันกะว่าจะไปกินที่ฟูจิ มันคงดูตลกๆพิลึก เพราะประโยคทั้งสามนั้นสามารถรวบรัดตัดตอนได้ดีกว่านี้โดยการใช้คำเชื่อมประโยคที่ทำให้ออกมาดูดีในโครงสร้างทั้งหมด แน่นอนว่าสำหรับการ Writing เช่นเดียวกัน เราจำเป็นต้องมีการเขียนการเชื่อมประโยคที่ออกมาดูนุ่มนวล และดูน่าสนใจ แน่นอนว่านอกจากการลดรูปประโยคให้ชำนาญแล้ว เราจำเป็นต้องมีการจัดเรียงประโยคใหม่อีกด้วย (Paraphrase)

สรุปง่ายๆ กับการฝึก Writing ให้มีประสิทธิภาพคือ เราจำเป็นต้องมีไอเดียเชิงเหตุผลในหัวเราก่อนครับ จากนั้น ก็จำเป็นต้องรู้หลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต้องรู้ คำศัพท์ โครงสร้าง เรื่องของการเวลา (Tense) จากนั้นก็นำความรู้มายำใหญ่ เพิ่มเทคนิคลงไปด้วยการ ลดรูปประโยค เติมสำนวน เชื่อมประโยค รวมถึง การ Paraphrase ครับ

คำตอบของการเรียน IELTS Writing ที่ไหนดีที่สุด กับ Acknowledge กับการเรียนตัวต่อตัว ในแบบของ Writing IELTS SAT หรือ TOEFL กับอาจารย์ระดับปริญญาเอกมีประสบการณ์สอน Writing มายาวนาน