Lalit แบ่งปันเคล็ดลับ

ผมสอบมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน และตอนนี้ผมลองสอบอีกครั้งเพราะผลสอบครั้งที่แล้วหมดอายุ ผมได้คะแนน 6.5 ในการพูดครั้งนี้ แต่เพิ่มขึ้นเป็น 7 หลังจากตรวจคะแนนอีกรอบ คะแนนรวม 7.5 การฟัง 7.5 การอ่าน 7.5 การเขียน 7.5 การฟัง 7.0 หลังจากตรวจคะแนนอีกรอบ ประสบการณ์ของผม:

  • ไม่มีทางลัดยกเว้นโชคช่วยนิดหน่อย ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้
  • ให้ทำเหมือนเป็นเกม  โดยคุณรู้ว่าตัวคุณเองมักจะได้คะแนนในข้อสอบการฟัง และการอ่านเท่าไหร่ ฉะนั้นพยายามทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก 0.5 มากกว่าที่คุณตั้งเป้าไว้ หากคุณตั้งเป้าไว้ที่ 7.0 คุณควรได้ 7.5 เมื่อตอนที่ฝึกทำข้อสอบที่บ้าน
  • ผมไม่เชื่อว่าสอบหลายครั้งแล้วจะดี คุณควรใช้เงินในการจ้างโค้ชเก่งๆมากกว่า หากคุณเพิ่งสอบครั้งแรกและภาษาอังกฤษของคุณต่ำกว่าปกติ ใช้เวลาเตรียมตัว 3 เดือน ผมมีเพื่อนที่สอบถึง 5 ครั้งและยังได้อยู่แค่ 5.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขาดการเตรียมตัวไม่สามารถทดแทนด้วยการสอบหลายครั้งได้
  • ให้คิดสะว่าคุณจะสอบแค่ครั้งเดียวและจะไม่สอบอีกเป็นอันขาด ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะตัดหัวตัวเองถ้าทำได้น้อยกว่า 7.0 ระหว่างคุณกับผม ผมไม่ได้ทำทั้งๆที่ได้คะแนน 6.5 ในข้อสอบการพูด
  • สำหรับการเขียนและการพูด คุณต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถบอกช่วงคะแนนของคุณได้จากตัวอย่างงานเขียนหรือการพูด แก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของเขา จากประสบการณ์ของผมไม่มีใครช่วยในเรื่องของการเขียนและการพูด อย่าเข้าสอบจนกว่าคุณจะได้รับคะแนนจากโค้ชของคุณในการพูด และการเขียนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนที่คุณตั้งเป้าไว้
  • ต้องจริงจังและเอาใจใส่ ผมคิดว่าผมจะทำให้ดีในการพูดแต่ก็ไม่สามารถทำได้
  • การเขียนบทความให้เก่งคุณจะต้องชำนาญในการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ การเว้นวรรค ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค คำศัพท์ หรือแม้กระทั้งจำนวนคำ
  • การฝึกทำแบบฝึกหัดควรที่จะจับเวลาเสมอเป็นประจำทุกวัน คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองและเรียนรู้ว่าตรงไหนที่มักจะเป็นข้อผิดพลาดของคุณ คุณสามารถค้นพบได้ว่าคุณจะได้คะแนนเท่าไหร่ในข้อสอบจริงถ้าคุณฝึกทำข้อสอบให้ดี รวมถึงข้อสอบการพูด บันทึกตัวอย่างไว้และเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญฟัง
  • อย่าฝึกทำข้อสอบเดิมซ้ำไปซ้ำมา เพราะด้วยวิธีนั้นคุณจะไม่ได้ท้าทายตัวคุณเองอย่างแท้จริง ฝึกทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น
  • ค้นหาและฝึกฝนรูปแบบคำถามที่เป็นปัญหาสำหรับตัวคุณ ฝึกทำคำถามแบบนั้นครึ่งวันหรือทั้งวันเพื่อกำจัดจุดอ่อนนั้น

Credit : www.ielts-blog.com