TOEIC  การพูด

ส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นเคยกับการสอบ TOEIC เพียงแค่การอ่าน และการฟังเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว TOEIC มีการสอบในส่วนของการพูด และการเขียนอีกด้วย สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC  ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการกระตุ้นสภาพแวดล้อมที่สามารถช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษได้ ต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายอย่างซึ่งจะเข้ามามีส่วนช่วยให้คุณสามารถทดสอบการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบพูดของ TOEIC

รู้คำแนะนำในการทดสอบ

การเรียน TOEIC  จะแนะนำให้ผู้สมัครที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC หรือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอื่น ๆ ให้ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของการทดสอบ หากคุณสามารถเรียนรู้แบละเข้าใจในการทดสอบคุณจะสามารถลองตอบคำถามได้ง่าย ๆ   ซึ่งการทดสอบพูดภาษาอังกฤษมีความซับซ้อนกว่าที่คุณอาจจินตนาการ คุณสามารถขอให้เพื่อนร่วมงานหรือนายจ้างถามคำถามเพื่อวัดความรู้ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังจะต้องลองอ่านออกเสียงหรืออธิบายภาพด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ…ยิ่งคุณฝึกฝนยิ่งดีเท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น  ยังมีอีกหลายคนที่มีความเข้าใจผิดว่าการเรียน TOEIC  ด้านการอ่านนั้นจะสามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความจริงแล้วภาษาแม่จะมีกฎต่างกันสำหรับเสียงในภาษาอังกฤษ เมื่อคุณกำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC คุณต้องฝึกฝนเพื่อลดสำเนียงท้องถิ่นเมื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการพูดของคุณสำหรับการทดสอบ

1.พูดอย่างชัดเจนและมั่นใจ

เคล็ดลับที่มีประโยชน์ก็คือการพูดอย่างชัดเจนและมั่นใจ ซึ่งการฝึกพูดในการเรียน TOEIC ผู้สอนต้องการให้ผู้สมัครพูดได้ชัดเจนเสียงดังและมั่นใจ คุณจะต้องไม่พูดเบาเกินไป และต้องพูดอย่างชัดเจน การพูดไม่ชัดเพื่อปกปิดความผิดพลาดจะไม่เป็นประโยชน์แน่นอนและอาจทำให้คะแนนสอบ TOEIC ลดลงได้

2.พูดช้าๆ

แนะนำให้ผู้สมัครพูดช้า ๆ และชัดเจนสำหรับการทดสอบ  TOEIC Speaking  ซึ่งการพูดช้าๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกับผู้ตรวจสอบ ผู้สอบอาจจะเข้าใจสำเนียงได้ยาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการพูดอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีโอกาสที่จะเข้าใจผิด พยายามพูดช้าๆและเข้าใจได้ง่าย

3.ต้องมีสมาธิ

การสอบ TOEIC Speaking จะเต็มไปด้วยผู้สอบคนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีเสียงดังจากผู้ร่วมสอบอีกหลาย ๆ คน ซึ่งผู้สอบทั้งหมดจะต้องพูดในไมโครโฟนเพื่อบันทึกคำตอบสำหรับการทดสอบการพูด TOEIC  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ทดสอบหลายคนที่พวกเขาพบว่ามันยากที่จะเป็นผลให้พวกเขาไม่สามารถบันทึกคำตอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทดสอบการพูดได้  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ทดสอบที่จะต้องไม่เสียสมาธิในขณะที่ทำการสอบ ในการฝึกฝนการเน้นการสอบ TOEIC การพูดผู้สอบต้องใช้วิธีการพูดที่ดัง ๆ

4.รู้ Grammar

ไวยากรณ์เป็นส่วนสำคัญของการสอบ TOEIC Speaking ด้วยเหตุนี้คุณจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องและต้องมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยคุณจะต้องสามารถปรับโครงสร้างประโยคภาษา อังกฤษได้อย่างถูกต้องขณะพูด

5.สร้างคำศัพท์

ถ้าคุณใช้คำทั่วไปในการสอบ TOEIC Speaking คุณอาจทำให้ผู้ตรวจสอบทราบว่าคุณมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ นี่คือเหตุผลที่ผู้สมัครควรเตรียมตัวให้พร้อมในการสร้างคำศัพท์สำหรับการทดสอบและรู้วิธีใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง  ซึ่งการเลือกใช้คำศัพท์จะต้องสามารถใช้คำพูดให้เหมาะสมกับประโยคที่สุด

6.การฝึกปฏิบัติ

ขั้นสุดท้ายคือการฝึกปฏิบัติ  อย่างน้อยที่สุดผู้สมัครจะต้องรู้จักคำแนะนำในการทดสอบและรูปแบบของการทดสอบในการอ่าน TOEIC เพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตามปกติ  ซึ่งในปัจจุบันมีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC มากมายรวมถึงการทดสอบการสอบ TOEIC Skills และการสอบซ่อม TOEFL เพื่อช่วยผู้สมัครเตรียมตัวสำหรับการทดสอบ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครที่เตรียมตัวสอบ TOEIC หรือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าต้องการจะเลือกเรียนแบบไหน และสามารถนำมาใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ อื่น ๆ รวมทั้งการสอบ TOEIC ได้ดีแค่ไหน

ข้อควรรู้ในการสอบ TOEIC

การทดสอบการพูดและการเขียน TOEIC ถูกนำมาใช้ในปี 2549 ในการทดสอบเหล่านี้ผู้สอบจะได้รับคะแนนแยกจากกันสำหรับการทดสอบแต่ละข้อ ผู้สอบสามารถใช้การทดสอบการพูดโดยไม่ต้องทำแบบทดสอบการเขียน  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทดสอบการพูดคือการประเมินการออกเสียงไวยากรณ์ คำศัพท์ความ และคล่องแคล่วของผู้สอบ ในทางตรงกันข้ามการทดสอบการเขียนเป็นการประเมินไวยากรณ์คำศัพท์ขององค์กร และความสอดคล้องกันโดยรวมของผู้สอบ ซึ่งในการทดสอบต่างๆ ของ TOEIC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงาน โดยจะมีระยะเวลาของการทดสอบการพูดประมาณ 20 นาที และการทดสอบการเขียนใช้เวลาประมาณ 60 นาที การทดสอบแต่ละครั้งจะมีช่วงคะแนนระหว่าง 0-200 และผู้สอบจะถูกจัดกลุ่มตามระดับความสามารถ จึงทำให้คะแนนเต็ม 400 คะแนน หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ อย่างเช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือบางบริษัทเอกชน ที่ต้องการพนักงานติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องการคะแนน TOEIC Speaking กับ Writing นี้ เกณฑ์คะแนนที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั้นควรจะต้องมากกว่า 250 คะแนน