เรียน TOEIC ให้ได้ผล

การเรียนไม่ควรยึดติดรูปแบบของการเล่าเรียน แต่ควรสร้างเสริมทักษะความชำนาญในการใช้ภาษาสร้างการเรียนที่เหมาะสมให้กับตนเอง สร้างเงื่อนไขที่พาตนเองไปสู่ความสำเร็จให้จงได้ สำหรับการสร้างแรงจูงใจเรียนให้ SMART ที่คุณทำได้ด้วยตัวเอง เนื่องจาก ผลสอบคะแนน TOEIC ระดับ 700 ขึ้นไปกลายเป็นสิ่งที่หลายสถานประกอบการต่างให้ความสำคัญเพื่อจะยกระดับสถานประกอบการให้เข้าสู่แวดวง AEC ที่มาถึงแล้วนั้น ผู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับองค์กรเหล่านั้นแต่การจะทราบถึงความสามารถ ของผู้ที่สมัครเข้ารับทำงานนั้น ทางสถานประกอบการต้องคัดเลือกจากคะแนนบททดสอบ ที่ผู้สมัครงานได้ยื่นเข้ามาให้พิจารณา คะแนนผลสอบ TOEIC จึงโดดเด่นมากในการใช้ประกอบเอกสารร่วมเพื่อใช้ในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วกับการที่จะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะหางานทำที่ได้ระดับเงินเดือนที่ดีได้ในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงควรต้องผ่านบททดสอบ TOEIC ให้ได้ในระดับ 700 คะแนนขึ้นไปให้ได้ การเตรียมความพร้อมการเรียน TOEIC อาจจะเรียนด้วยตนเอง การเรียน จากสถาบันที่เปิดสอนซึ่งหาได้ทั่วไปในอินเตอร์เน็ต ก็นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราได้ดีทั้งนั้น แต่การสร้างวินัยและแรงจูงใจให้มีเป้าหมายในการเรียนกลับสำคัญกว่า ลองมาดูกันครับว่าเราจะเรียนให้ SMART ได้อย่างไร มาดูกันครับ

  • Simplification ทำให้ง่ายยิ่งง่ายยิ่งสำเร็จ ต้องทำให้เรื่องเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย ตัวเราจะยิ่งปฏิเสธหากเรายึดติดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย
  • Motivation สร้างแรงจูงใจเพื่อให้สำเร็จ ต้องสร้างแรงจูงใจ หมั่นทบทวนเสมอๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากผลสอบ TOEIC และเราจะไปถึงจุดๆ นั้นได้อย่างไร ความหอมหวานของความสำเร็จต้องผ่านความพยายาม ฝึกฝน มุ่งมั่น ด้วยนะ อย่าลืม
  • Assumption เรียนอย่างเข้าใจ ต้องเรียนด้วยความเข้าใจ ไม่มีสิ่งใดง่ายในครั้งแรก การ TOEIC ก็เช่นกัน แรกๆ ที่เรียนอาจจะยากแต่เมื่อเราเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว เราจะลืมไปเลยว่า TOEIC ยาก และแน่นอนการเรียนอย่างเข้าใจของเราย่อมส่งผลคะแนนสอบที่ดีด้วยเช่นกัน
  • Recapitulation ทบทวนเนื้อหา ต้องหมั่นทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ การทบทวนบ่อยๆ จะทำให้เราระลึกถึงเนื้อหาและใช้ในการทดสอบ TOEIC ได้อย่างชำนาญ จับหลักสำคัญ สิ่งที่ต้องใช้และสิ่งที่ห้ามใช้ ทบทวนไว้เป็นหมวดหมู่ จัดระบบความคิดให้เป็นระบบ
  • Tangibility ต้องวัดผลได้ ต้องวัดผลให้ได้ การวัดผลได้ก็ต้องผ่านการทำแบบทดสอบ แน่นอนว่าในปี 2016 นี้เราจะมีแบบทดสอบเก่าๆ ในท้องตลาดให้เราย้อนอดีตได้ฝึกหัดข้อสอบเก่านับ 10 ปี หมั่นหาข้อสอบเก่ามาฝึกฝนและตรวจสอบระดับคะแนนของเราซะหน่อยว่าอยู่ในเกณฑ์ใด

การใช้หลัก SMART จะช่วยให้เราสำเร็จในการสอบคะแนน TOEIC ได้คะแนนสูงๆ ได้อย่างแน่นอน โดยต้องใช้หลัก SMART ควบคู่กับวินัยในการปฏิบัติในทุกๆ ข้ออย่างสม่ำเสมอ

TOEIC Tips