เขียนด้วยพื้นฐาน 4 ข้อ

ในฐานะผู้สอนข้อสอบ Writing ของ IELTS ลูกศิษย์มักจะถามผมอยู่เสมอว่าอะไรคือเคล็ดลับสุดยอดในการเขียนบทความให้ประสบความสำเร็จ เมื่อผมบอกว่าให้ฝึกเขียนเยอะๆ ทำตามคำแนะนำ และอดทนให้มาก นักเรียนจะมองที่ผมอย่างผิดหวังตลอดราวกับว่าคำตอบนั้นใครๆก็รู้อยู่แล้ว ผมก็เลยบอกนักเรียนไปว่า “แค่ทำตามหลักการสี่ข้อนี้ “

“หลักการสี่ข้ออะไร” พวกเขาถามอย่างสนใจอีกครั้ง

ใช่แล้ว หลักการสี่ข้อคือ  ความสั้นกะทัดรัด การเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง และการจัดวางองค์ประกอบ แต่ละข้อต้องถูกนำไปใช้อย่างพอเหมาะพอเจาะหากคุณอยากได้คะแนนสูงในการเขียนนี้ ในบทความสั้นๆนี้ ผมจึงต้องการเน้นย้ำทั้งสี่ข้อนี้และอธิบายว่าคุณจะสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้เพิ่มคะแนน IELTS ของคุณได้อย่างไร

ฉะนั้นเรามาเริ่มที่ความสั้นกะทัดรัดกันก่อนเลย ภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาอื่นที่ต้องใช้ประโยคยืดยาวและอธิบายอย่างละเอียด แต่ภาษาเขียนของภาษาอังกฤษที่แท้จริงนั้นคือการสื่อความหมายได้มากมายแม้ใช้เพียงไม่กี่คำ นักเรียนมักจะมีความเชื่ออย่างผิดๆว่ายิ่งใช้ประโยคยาวยิ่งทำให้ดูเหมือนมีความรู้มากขึ้นเท่านั้น

การเขียนประโยคยาวๆในข้อสอบของคุณทำให้เกิดปัญหาขึ้น 2 ข้อด้วยกัน ข้อแรกคือมีโอกาสสูงขึ้นที่คุณจะมีข้อผิดพลาดเนื่องจากความสัมพันธ์ต่อเนื่องของบทความ ข้อที่สองคือจะทำให้คุณควบคุมโครงสร้างไวยกรณ์ของประโยคยากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดทางไวยกรณ์ที่แย่ได้ หลายต่อหลายครั้งที่นักเรียนได้คะแนนที่น่าผิดหวังจากข้อสอบ Writing เหตุผลง่ายๆคือเพราะประโยคที่เขาเขียนยืดยาวทำให้บทความขาดความสัมพันธ์ต่อเนื่องและผิดหลักไวยกรณ์

แล้วประโยคควรยาวแค่ไหนดีหล่ะ รวมถึงวลีเชื่อมโยงในประโยค (ตามหลักการข้อที่สอง) ประโยคที่ดีควรอยู่ระหว่าง 8-15 คำ ตอนนี้เรามาดูว่าจะเขียนวลีเชื่อมโยงในประโยคอย่างไร

การเชื่อมโยงประโยคหมายถึงคำและวลีที่ช่วยในการเชื่อมโยงแนวความคิดเข้าด้วยกัน วลีที่ใช้เชื่อมโยงประโยครวมถึงคำเช่นนี้

Because of this, …

As this shows, …

As can clearly be seen from this example, …

It is clear that…

Thus, the idea that…

To illustrate this, …

After analyzing both points of view, …

To provide a summary, …

Without a doubt, this causes…

สิ่งที่ผมมักจะแนะนำนักเรียนอยู่เสมอคือจดจำให้ขึ้นใจ และเรียนรู้การใช้คำเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อคุณทำข้อสอบคุณจะสามารถใช้วลีที่มีประโยชน์เหล่านี้ด้วยความมั่นใจ ไม่เพียงแต่ช่วยคุณประหยัดเวลาแต่ยังลดโอกาสเรื่องข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ได้อีกด้วย

ข้อที่สามของเราคือความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ซึ่งแนวความคิดหลักของข้อนี้คือทุกความคิดเห็นที่คุณเขียนลงไปในบทความควรจะต้องให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อย่างที่คุณสามารถเดาได้ว่าการใช้วลีเชื่อมโยงประโยคอย่างที่แสดงไว้ข้างต้นอย่างถูกต้องสามารถช่วยให้บทความของคุณเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงยังจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นการใช้หลักไวยกรณ์ที่ถูกต้องอีกด้วย ฉะนั้นจึงควรพยายามเขียนบทความโดยคำนึงถึงหลักการนี้ก่อนเสมอ

แล้วสุดท้ายคือ การจัดวางองค์ประกอบ นั่นหมายความถึงการจัดเรียงโครงสร้างของบทความให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิทยานิพนธ์ (ในกรณีของบทความแสดงความคิดเห็น) ซึ่งต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองแนวความคิดสนับสนุน ตัวอย่างในชีวิตจริง การอภิปรายอย่างเหมาะสมประกอบตัวอย่าง เช่นเดียวกับบทสรุปและสุดท้ายคือการสรุปปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อทำให้กระจ่าง บทความแสดงความคิดเห็นจึงจำเป็นที่จะประกอบด้วย 15 ประโยคแบ่งออกเป็น 4 ย่อหน้าหลัก ตามรูปแบบที่อยู่ด้านล่างนี้:

ย่อหน้าบทนำ

 • ประโยคเกริ่นนำให้ความรู้ภูมิหลังบางอย่างเกี่ยวกับหัวข้อของบทความ
 • ประโยคที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเชื่อมโยงประโยคภูมิหลังไปสู่ตัว
 • บทความที่แสดงถึงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่ให้มา
 • ประโยคแสดงจุดสำคัญสองจุดที่คุณใช้เพื่อสนับสนุนบทความของคุณ

ย่อหน้าเนื้อเรื่อง ที่ 1

 • ประโยคหัวข้อที่แสดงจุดสำคัญจุดแรกที่คุณจะแสดงเพื่อสนับสนุนบทความของคุณ (จุดสำคัญนี้นำมาจากประโยคที่แสดงจุดสำคัญจากย่อหน้าบทนำ)
 • ประโยคที่แสดงตัวอย่างจากชีวิตจริง
 • ประโยคอภิปรายเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่คุณยกขึ้นมามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือพิสูจน์ให้เห็นตามความเป็นจริงของหัวข้ออย่างไร
 • ประโยคสรุปความสำคัญที่เชื่อมโยงย่อหน้านี้ทั้งหมดกลับไปยัง

ย่อหน้าที่เนื้อเรื่อง 2

 • ประโยคหัวข้อที่แสดงจุดสำคัญจุดที่สองที่คุณจะแสดงเพื่อสนับสนุนบทความของคุณ (จุดสำคัญนี้นำมาจากประโยคที่แสดงจุดสำคัญจากย่อหน้าบทนำ)
 • ประโยคที่แสดงตัวอย่างจากชีวิตจริง
 • ประโยคอภิปรายเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่คุณยกขึ้นมามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือพิสูจน์ให้เห็นตามความเป็นจริงของหัวข้ออย่างไร
 • ประโยคสรุปความสำคัญที่เชื่อมโยงย่อหน้านี้ทั้งหมดกลับไปยังบทความ

ย่อหน้าสรุป

 • ประโยคสรุปบทความที่แสดงสองจุดสำคัญที่คุณได้อภิปรายไว้ในย่อหน้าเนื้อเรื่อง อย่างกระชับได้ใจความ
 • การกล่าวซ้ำหัวข้อของคุณโดยการใช้คำอื่นๆที่แตกต่างออกไป
 • การคาดเดาหรือคำแนะนำที่ยึดหลักจากหัวข้อที่คุณได้รับ

ด้วยการใช้โครงสร้างที่มีหลักการและเหตุผลเช่นนี้แล้วคุณสามารถเขียนบทความที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอน

สรุปแล้วหลักการทั้งสี่ข้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเขียนบทความ ความสั้นกะทัดรัดทำให้ประโยคไม่ยืดเยื้อได้ใจความ การเชื่อมโยงช่วยให้ประโยคเกิดความปะติดปะต่อ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องช่วยในเรื่องของความเข้าใจและการจัดวางองค์ประกอบเชื่อมโยงทุกส่วนของบทความเข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล

ลองพยายามใช้หลักการทั้งสี่ข้อนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมและผมการันตีได้เลยว่าคะแนนข้อสอบ Writing ของคุณจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน

Credit : www.ielts-blog.com