มาทำความรู้จักกับ TOEIC Writing  

เราอาจจะคุ้นเคยกับการสอบ TOEIC เพียงแบบเดียวก็คือ การสอบที่วัดความสามารถด้านการอ่าน และการฟัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสอบ TOEIC มีอีกแบบหนึ่งคือ การวัดความสามารถด้านการพูดและการเขียน โดยเป็นข้อสอบ TOEIC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงาน โดยจะมีระยะเวลาของการทดสอบการพูดประมาณ 20 นาที และการทดสอบการเขียนใช้เวลาประมาณ 60 นาที การทดสอบแต่ละครั้งจะมีช่วงคะแนนระหว่าง 0-200 และผู้สอบจะถูกจัดกลุ่มตามระดับความสามารถ จึงทำให้คะแนนเต็ม 400 คะแนน หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ อย่างเช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือบางบริษัทเอกชน ที่ต้องการพนักงานติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องการคะแนน TOEIC Speaking กับ Writing นี้ เกณฑ์คะแนนที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั้นควรจะต้องมากกว่า 250 คะแนน คุณจะทราบดีว่าการทดสอบ TOEIC English เป็นการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบ การทดสอบนี้ได้รับการออกแบบโดย ETS เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ตั้งใจจะทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนนการสอบ TOEIC  จะเป็นตัววัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้อง รวมทั้งการทดสอบการเขียน TOEIC  ยังกำหนดความสามารถของผู้สอบในการเขียนคำตอบและคำถามในสถานการณ์จริงในภาษาอังกฤษ

การสอบพูดของ TOEIC

แบบทดสอบการเขียน TOEIC

รูปแบบการเขียน TOEIC  ในการทดสอบวัดความสามารถการเขียนของผู้สอบ ผู้สมัครจะได้รับคำแนะนำรวมถึงเวลาที่ได้รับสำหรับการเขียนข้อสอบ  ซึ่งการเขียนคำถามประเภท TOEIC มีอยู่หลายแนวทาง

การเขียนประโยคตามภาพ

ในประเภทงานนี้ผู้สอบจะถูกขอให้เขียนประโยคหนึ่ง ๆ ตามภาพที่กำหนด ผู้สอบจะได้รับ 2 คำหรือวลีสำหรับภาพแต่ละภาพที่จะใช้ในการแต่งประโยคของตน โดยรูปแบบของคำและลำดับสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งในงานนี้คุณจะถูกขอให้เขียนการตอบกลับอีเมล์ ผู้สอบจะได้รับ 10 นาทีในการอ่านและตอบอีเมล์แต่ละฉบับ เป็นการตอบสนองต่อการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

ใครควรสอบ TOEIC Writing Test?

การเขียน TOEIC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ที่มีเจ้าของ หรือผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ อย่างเช่นธุรกิจโรงพยาบาล ,โรงแรม , การประชุมกิจกรรมกีฬา , การประชุมระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งผู้ที่สมัครเข้ารับการบริหารการขายและตำแหน่งทางเทคนิคสามารถเข้ารับการทดสอบได้ เพื่อแสดงทักษะภาษาอังกฤษที่พวกเขาต้องการสำหรับการทำงานของพวกเขา การเขียน TOEIC มีความหลากหลายของงานที่ผู้คนอาจต้องทำในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  ซึ่งความสามารถของผู้สอบได้รับการประเมินในด้านการเขียนที่หลากหลาย

เคล็ดลับการเขียน TOEIC

หากคุณกำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC  จะต้องมีหมั่นหาความรู้ทุกด้านและการปฏิบัติเพื่อให้ได้คะแนนที่คุณต้องการเพื่อเติมเต็มความฝันของคุณ ในการทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ TOEIC จะต้องเริ่มเตรียมตัวหลายวันก่อนที่คุณจะเข้ารับการทดสอบ ซึ่งมีเคล็ดลับต่างๆที่จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณสำหรับการทดสอบ TOEIC ได้เป็นอย่างดี

รู้รูปแบบของการทดสอบ

สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำคือการทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของการทดสอบ TOEIC English ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณจะถามคำถามประเภทใดบ้าง เพื่อเตรียมแผนที่จะจัดการกับคำถามเหล่านั้น นอกจากนี้ยังทำให้คุณรู้สึกมีสมาธิและมั่นใจในวันทดสอบ  ซึ่งหลังจากที่คุณทราบว่าคุณจะถูกถามคำถามประเภทใดบ้างในการเขียนบททดสอบ TOEIC คุณจะต้องหาทางเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละประเภท โดยคุณสามารถฝึกฝนก่อนที่จะทราบว่าคำถามใดใช้เวลามากเท่าไหร่?? และจะต้องใช้เวลาให้น้อยลงในวันสอบจริง ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถจัดการเวลาในการเขียนบททดสอบ TOEIC ได้ด้วย   เพราะการจัดการเวลา ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทดสอบการเขียน TOEIC   โดยคุณจะต้องตอบคำถาม 8 ข้อสำหรับงานเขียนที่แตกต่างกัน  โดยคำถามแต่ละประเภทจะต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป ในช่วงเวลาฝึกฝนคุณสามารถทราบได้ว่าคำถามใดใช้เวลามากแค่ไหน ??   นั้นจะทำให้คุณสามารถจัดการเวลาสำหรับคำถามประเภทต่างๆได้

เรียนรู้การระดมสมอง

การระดมความคิดมีส่วนสำคัญในการทดสอบการเขียน TOEIC ตั้งแต่ด้านต่าง ๆ ของทักษะการเขียนของคุณจะได้รับการประเมิน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระดมความคิดเพื่อให้ได้ความคิดสิ่งที่หัวข้อภาพหรือเรียงความเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะต้องมีกรพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับการทดสอบให้ได้  ซึ่งคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ หลังจากการเขียนได้รับการตรวจสอบแล้วจากผู้ที่มีประสบการณ์ จะทำให้การเขียนของคุณ สามารถนำมาปรับปรุง แก้ไขจากผู้ที่มีฝีมือที่สามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับความผิดพลาดของคุณได้ รวมทั้งบอกเคล็ดลับหรือวิธีการแก้ไข ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ และความผิดพลาดที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในเวลาสอบ  TOEIC  จริง

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC  อาจมีความสำคัญกับคุณหากคุณกำลังเตรียมพร้อมที่จะทำคะแนนสอบ TOEIC ให้สูง เพื่อมีเป้าหมายในการทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาการเตรียมตัวสอบ TOEIC เป็นประจำ เพื่อทดสอบความสามารถของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อดีของการสอบ TOEIC  ที่สามารถสอบได้หลายครั้ง จนกว่าผู้สอบจะได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้นำไปใช้ประโยชน์อันสูงสุด